Hands off Venezuela Sverige

Archive for april 2007

Det är fem år sedan statskuppförsöket i Venezuela slogs ner. Vad var det som hände? Hur ser hoten ut mot revolutionen idag?

Öppet möte på lördag 14/4 klockan 12, Vänsterpartiets lokaler, andra långgatan 20

Arrangörer Ung Vänster centrum/östra och Hands off Venezuela Göteborg

Sedan snart ett decennium pågår en revolution i Venezuela. Miljontals människor har blivit politiskt medvetna och deltar i arbetet för ett mer demokratiskt och rättvist samhälle. Fattigdomen och arbetslösheten har reducerats kraftigt, analfabetismen utrotats och hälsovården och skolan förbättrats avsevärt. Detta har varit möjligt sedan man börjat använda landets stora oljerikedomar för att hjälpa det stora flertalet, istället för att låta en liten elit berika sig.

I april 2002 försökte delar av högern, näringslivet och militären stoppa den här utvecklingen genom att avsätta den demokratiskt valda regeringen och president Chávez i en statskupp. Men folket lät sig inte tystas, och efter mindre än två dygn var den rättmättiga regeringen tillbaka vid makten.

Med anledning av femårsdagen av statskuppförsöket arrangerar Ung Vänster centrum/östra Göteborg och Hands off Venezuela ett öppet möte där vi frågar oss: – Vad var det som hände? Hur ser hoten mot revolutionen ut idag?

Vi inleder kl 12 med en diskussion kring statskuppen och tittar på den prisbelönta dokumentärfilmen ”The revolution will not be televised” som handlar om händelserna i april 2002. Kl 14 berättar Johan Svensson från Ung Vänster Backa-Lundby om sitt besök i Venezuela och om folkrörelserna där.

Hjärtligt välkomna till Vänsterpartiets lokaler, Andra Långgatan 20, lördag 14/4 kl 12!

Podiumbild 

Onsdagen 4:e april hade Göteborg besök av Gretel Castro och Ronald Barney som är aktiva i revolution i Venezuela. Gretel arbetar på en socialistisk folkskola som arbetar med att höja den politiska nivån bland folk i Venezuela. Ronald sitter i distriktsledningen i Caracas för Frente Fransisco de Miranda, landets största ungdomsorganisation med 15 000 medlemmar. Den organiserar ungdomar och arbetar mycket med de olika missiones (“kampanjer” för alfabetisering, bostadsbyggande med mera) som finns i Venezuela. Handsoff Venezuela arrangerade ett möte tillsammans med bla Vänsterpartiet Göteborg där hela 65 personer deltod.

Hector Valeria från Vänsterpartiet Göteborg som översatte ville passa på att säga att som politiker som fått lämna Chile efter Pinochets kupp så var han väldigt glad att se så många unga människor på mötet.

Gretel och Ronald började med att introducerad bakgrunden till revolutionen i Venezuela. Före den bolivariska revolutionen saknade en majoritet ordentlig tillgång till skolor och sjukvård. Det gamla systemets politiker gick så lång som att 1989 sätta in militär mot folkets demonstrationer. Eventuellt dog och försvann så många som 10 000. Hugo Chavez försökte i detta läge genomföra en statskupp. Kuppen slogs ner, men folket hade tappat förtroende för de gamla partierna och Chavez hade blivit känd som någon som stod på folkets sida. Hugo Chavez valde efter att han blivit frisläppt att kämpa politisk och kunde 1998 bli vald president för en koalition av partier. Efter det har landets resurser använts bla för att utrota analfebtism, genomföra satsningar på utbildning och sjukvård.

Revolutionen har inneburit förbättringar för många grupper i samhället men speciellt för kvinnan ställning i samhället. Många kvinnor har fått möjlighet att lämna hemmet och bli integrerade i samhället. Exempelvis är det en majoritet kvinnor som nu läser vidare. Bland annat har ensamstående mödrar fått det bättre och nya lagar har stiftats mot kvinnomisshandel.

Vad som händer i Venezuela är att det byggs upp en folkmakt som enligt konstitutionen är en aktiv demokrati. Speciellt beskrevs de relativt nybildade lokalsamhällesråden (consejos communales) upp. Dessa råd består av ett visst antal familjer i ett kvarter och tanken är att de ska utgöra en aktiv politisk församling, där hela samhället är med och fattar och verkställer beslut. Tanken är att beslut och ekonomiska resurser ska decentraliserars till dessa råd.

Publikbild

Avslutningsvis ville Gretel och Roland ta upp att vad som sker i Venezuela är att man bygger ett nytt samhälle där man vill begrava det gamla. I det nya samhället ska folket bestämma, men president Chavez har viktig roll som en ledare för processen. Revolutionen har många fiender exempelvis media i Venezuela och utomlands som svartmålar landet. Men fienderna till revolutionen använder även våld exempelvis har hundratals fackföreningsledare mördats i Venezuela. Därför är såna här möten så viktiga för att sprida information och öka solidaritet.

Efter föredraget följde en mängd frågor. En representant för Svensk-Kubanska föreningen ville tacka gästerna för att Venezuela stödjer Kuba, vilket ledde till spontana applåder från publiken. Sammanfattningvis en lyckad kväll som utan tvivel kommer att leda till ett ökat stöd för Venezuela i Göteborg!

Text: Martin Lööf Fotografi: Felicia Augustsson

 

 

Merida, 25 mars, 2007. Tvåtusen ”förespråkare” för Venezuelas förenade socialistiska parti lyssnade på president Hugo Chavez när han uppmanade alla politiska partier som stödjer honom att ena sig bakom det nya partiet. Målet är att partiet ska bildas i slutet av året. Dessa ”förespråkare” ska genomföra den första etappen mot detta mål. President Chavez betonade att ett enat parti är avgörande för den bolivariska revolutionens framgång. Under det första mötet med tvåtusen “förespråkare” förklarade Chavez att en ny fas i processen har inletts och han varnade för att “fördjupandet av revolutionen kommer att öka motsättningarna”, nationellt och internationellt. Detta är anledningen till att det behöver byggas ett starkt parti omgående – ”vi tänker inte stoppa revolutionen” – förklarade Chavez.

 

Detta var första steget mot att bilda ett förenat socialistiskt parti i Venezuela. Anledningen, enligt Chavez, till att bilda det nya partiet är att få ett slut på den sekterism och byråkrati som har förlamat regeringskoalitionen. Förespråkarna ska resa runt i landet för att registrera alla de som vill gå med i det nya partiet. Detta register skall användas för att välja ombud till partiets första kongress, som skall hållas i augusti, där partiprogram och stadgar skall antas.

 

Chávez uppmanade de politiska partier som stödjer den Bolivariska processen, som Venezuelas kommunistiska parti (PCV, PODEMOS och Fosterland för alla (PPT) att sluta upp med de andra partierna som stödjer Chavez för att bilda ett revolutionärt socialistiskt parti. Han garanterade att det nya partiet kommer att vara fullständigt demokratiskt och humanistiskt, men varnade för att de partier som ställer sig utanför partiet kommer att bli offer för ”reformism” eller ”dogmatism”.

 

Chávez berättade om sin frustration över partiledarnas motstånd till enighet, han har uppmanat att de ska tänka igenom sitt beslut. Nyligen har ledare för PCV, Podemos och PPT uttryckt att de vill vänta med att ansluta sig till Venezuelas förenade socialistiska parti (PSUV) tills de sett partiets program och stadgar.

”Trots min kritik, så vill jag betona att alla de partierna har deltagit i den folkliga kampen som skett i Venezuela under 60-, 70- och 80-talen. Jag värderar dem högt, och det gör även folket, men nu har tiden kommit för enighet”, insisterade Chavez.

Chávez betonade vikten av enighet med tanke på de internationella hot som finns mot revolutionen. Han tog upp Venezuelas nya ekonomiska avtal med Kina, Chávez varnade för att de nya avtalen kommer att “skärpa konflikten” med USA, som “inte har förlorat hoppet att Venezuela åter ska bli en koloni. De är oroliga för de här avtalen och därför kommer attackerna att bli värre.”

Chávez är säker på att det finns planer för att han ska lönnmördas eller en ny statskupp för att sprida kaos. Detta för att USA ska kunna invadera landet antingen direkt eller genom en internationell organisation. George W. Bush är nu “mer farlig än någonsin” enligt Chávez. “De har bara två år kvar och de är kapabla till vad som helst”, sa han, och hänvisade till att Bush presidentperiod kommer att ta slut 2008.

Men så länge regeringen har ett starkt stöd av en majoritet av det venezolanska folket, enat bakom det nya partiet, så kommer alla försök att sprida kaos i landet att misslyckas. Enligt president Chávez så kommer PSUV bli centralt för venezuelansk inrikespolitik och kommer att stärka det bolivarianska projektet, både nationellt och internationellt.

 

Av Kris Carlson – Venezuelanalysis

Tisdag 27 mars, 2007

Översättning: Martin Lööf, 3 april 2007

De latinamerikanska organisationerna Resocal, Resolver och Victor Jara-föreningen arrangerade ikväll ett möte i Stockholm med aktivister från Venezuela och Norge. På plats fanns c:a 50 personer för att lyssna på föredrag om situationen i Venezuela av Luis Rangel och William Rodríguez från Caracas och Iselinn Åsedotter Strönen från Bergen.

Rangel och Rodríguez är båda aktiva i den bolivarianska rörelsen, Rangel sitter i ledningen för organisationen Tupamaros i Caracas och Rodríguez är aktiv i olika folkliga basorganisationer såsom kommunala råd, missioner och urbana jordkommittéer. Åsedotter Strönen är socialantropolog vid Bergens Universitet och baserade sitt magistersarbete år 2005 på livet i en fattig förort till Caracas och hur det påverkats av den bolivarianska processen. Tillsammans har de bildat ett norsk-venezolanskt solidaritetssamarbete.

Strönen talade främst om hur man börjat bygga upp nätverket mellan Norge och Venezuela, men också om den norska regeringens och vänsterns inställning till Venezuela. Uppenbarligen finns det motsättningar inom Sosialistisk Venstreparti, där yngre människor och medlemsbasen har en stark sympati, medan en del i den högsta ledningen tagit avstånd från Venezuela. Situationen i Arbeiderpartiet och Senterpartiet – de andra i regeringsalliansen – är givetvis inte bättre.

Fortfarande återstår ett stort arbete till den venezolanska revolutionens försvar inom arbetarrörelsen, men att framsteg är möjligt har visats bl.a. i Storbrittanien, där journalistförbundets ordförande är aktiv i Hands off Venezuela-kampanjen och där en intensiv kampanj fick brittiska LO (TUC) att enhälligt stödja Venezuela, erkänna den bolivarianska regeringens framsteg.

Angående bildandet av Venezuelas Förenade Socialistiska Parti som Chávez föreslagit, sa Rodríguez att det skulle ha en helt annan struktur än vanliga partier, då ”det ska styras från basen, av massorna. Partiets struktur är upp till folket att avgöra”. Rangel talade också om missionerna, som organiseras av staten i samarbete med lokalsamhällena, och väsentligen baserar sig på folkets organisering.

Att Venezuela inte går mot diktatur utan mot ständigt ökande demokrati borde vara klart för alla som på allvar satt sig in i den politiska processen i landet. Folket är mer aktivt än någonsin i landets historia, och driver på underifrån som revolutionens främsta drivkraft, för att föra revolutionen vidare.

Hands off Venezuela Stockholm fanns på plats för att informera om Venezuelakvällen den 14:e april och lyssna på de venezolanska och norska kamraternas föredrag. Det fanns också t-shirts, skivor och häften att köpa från Resolver på plats. På fredag kommer den venezolanska delegationen tillbaka till Stockholm för avslutning. Arrangemanget börjar 17:00 i Victor Jara-föreningens lokal på Pontonjärsgatan 36 (t-bana Fridhemsplan). Vi uppmanar alla som har chansen att bege sig dit för att höra om revolutionens utveckling från förstahandskällorna.