Hands off Venezuela Sverige

Archive for maj 2007

”Vill du se hur vår hemsida ser ut innan Chavez stänger ner den också så gå in på…” så avslutades ett inslag om Venezuela i P3 idag. Egil Karlow svarar i ett brev till kanalen:

Läs hela inlägget här »

Annonser

Man kan konstatera en sak – när det blåser hårt inser man vilka man kan lita på. När USA försökte utmåla FNL som Kinalakejer, när högern hetsade mot Allenderegeringens ”steg mot kommunism”, och när nu Venezuela angrips från alla håll i media har det alltid funnits folk som stått upp, rakryggade. Läs hela inlägget här »

gbgmote.jpg

Gema Belandria uttryckte klart att revolution avancerar och att ”vi kommer inte be om lov att avskaffa den gamla staten, vår revolution är fredlig så länge som våra fiender tillåter det”.

Läs hela inlägget här »

Vi var fem aktivister från Hands off Venezuela som igår delade ut 500 flygblad på Södermalm och t-centralen i Stockholm. Flygbladen uttryckte vårt stöd för den venezolanska regeringens beslut om RCTV, och besvarade en del osanningar som spridits i media. Syftet var att så snabbt som möjligt komma ut med en motbild till den snedvridna rapporteringen i media.

Nedanstående artikel är ett initiativ för att samla arbetarrörelsen och vänstern kring solidaritet med revolutionen i Venezuela. Undertecknarna till debattartikeln kommer från olika delar av vänstern, men vi förenas i att vi inspireras av utvecklingen i Venezuela, som tar allt fler steg mot en demokratisering av samhället. Venezuela blir dag för dag mer och mer ett samhälle där människor tas tillvara, där deras behov tillfredställs – kort sagt, ett socialistiskt samhälle.

Läs hela inlägget här »

”Adelante – socialism på liv och död” är en dokumentärfilm inspelad i Venezuela i februari 2007. Vi får möta gräsrotsaktivister, arbetare och revolutionärer från sociala rörelser som har en sak gemensamt – de kämpar för revolutionen underifrån.

Läs hela inlägget här »

Nu mobiliseras högerkrafterna i Venezuela och internationellt för att slå till mot revolutionen. Man använder det faktum att tv-bolaget RCTV inte får sin marksändningslicens förlängd som ett skäl och en möjlighet att enas. Här nedan finns ett flyblad som bemöter de märkliga påståenderna i media. Skriv ut flygbladet, kopiera och sprid!

I Stockholm kommer vi att dela ut flygbladet på måndag 28 maj kl 17.00 på Medborgarplatsen, trappan upp till Medborgarhuset/Debaser Medis. Alla är välkomna att hjälpa till!

Flygblad som PDF