Hands off Venezuela Sverige

Hands off Venezuela-kampanjens första nationella möte

Posted on: november 13, 2007

jorge.jpg

I lördags deltog över 50 personer i Göteborg för att utveckla solidaritetsarbetet med Venezuela. Diskussionerna handlade bland annat om konstitutionen i Venezuela, farorna landet står inför, kvinnornas roll i revolutionen, behovet av snabbt bemötande av den skeva mediabevakningen i Sverige, arbetet med att bjuda in venezolaner till Sverige och organiseringen av en arbetarrörelsen konferens.

Lördagen den 10 november hade Hands off Venezuela tagit initiativ till ett nationellt möte. Under året har vi sett hur kampanjen började etablera sig som en nationell kampanj. Avsikten med mötet var att samla de som är aktiva eller planerar att bli aktiva, de som är aktiva i Venezuelafrågan i Sverige och formalisera kampanjen för att den ska fungera mer slagkraftigt och effektivt. Syftet med mötet är att det skulle leda framåt mot en större konferens nästa år där ännu fler från den svenska arbetarrörelsen kan delta.

Under dagen så deltog över 50 personer i själva mötet medan det kom fler till kvällens stödfest till FRETECO. Flera deltagare kommenterade att det var många ungdomar på mötet.

horacio.jpgAtt det här var ett viktigt möte kunde ses på de besökare som hade valt att åka hit. Bland deltagarna fanns Francisco Contreras, suppleant i Vänsterpartiets partistyrelse, Jose ”Cheo” Sanchez, ledande företrädare för Venezuelanätverket Resolver som spelar en viktig roll för solidariteten med Venezuela i Sverige. Vi vill rikta ett speciellt tack till Venezuelas ambassadör i Sverige, Horacio Arteaga som så fort han fick veta om det här mötet valde att delta. Han satte så stor vikt vid mötet så han åkte från Stockholm till Göteborg över dagen för att berätta om förslaget till ny grundlag och tacka Hands off Venezuela för det arbete som lagts ner. Speciell vikt las vid hur viktig grundlagen är för revolutionen och vilka stora framgångar det skulle innebära för landets befolkning. Det betonades att det är upp till folket att bestämma om grundlagen ska antas.

Ylva Vinberg, ordförande i Ung Vänster Angered hälsade mötet välkommen och betonade hur revolutionen i Venezuela har lett till socialismens återkomst. Det är viktigt för oss i Sverige där socialism och revolution länge varit frånvarande från den svenska arbetarrörelsen.

deltagarna.jpg

Efter det hade Jorge Martin, Hands off Venezuelas internationella sekreterare, ett föredrag om vad som händer i Venezuela idag. Han betona hur viktigt det är med en solidaritetskampanj för att kontra de lögner som sprids om revolutionen. Ett exempel på det är att det nu hävdas i internationell media att oppositionella studenter har angripits av beväpnade chavister, när det egentligen handlar om oppositionsstudenter som försökt lyncha studenter som stöder revolutionen. Det visar också oppositionens ”demokratiska” karaktär, alla ledare för oppositionen stödde kuppen 2002. Ett krossande av revolutionen skulle vara en blodig affär i stil med vad som hände i Chile 1973.

john.jpgJorge Martin förklarade att han personligen ansåg att de viktigast uppgifterna för revolutionen idag är statsapparaten, ekonomin och folkets organisering. Statsapparaten är till stor del intakt och saboterar och blockerar revolutionära förslag. Ekonomin är fortfarande i händerna på oligarkin de gör allt för att sabotera revolutionen. Folket håller på att organisera sig på ett revolutionärt sätt i lokalsamhällesråden (consejos comunales), i arbetarråd på fabriker och i det nya partiet PSUV (Venezuelas förenade socialistiska parti) som växer lavinartat med över 5 miljoner som anmält intresse att gå med. Lösningen är att demokratisera både staten och ekonomin och föra revolutionens till sitt mål – ett socialistiskt Venezuela.

Mötet fortsatte med en frågestund där bland att frågan om EU och speciellt Spaniens inställning till Venezuela diskuterades. Spanska företag har genomfört en återkolonialisering av Latinamerika där de köper upp företag som de sen plundrar och lämnar åt sitt öde. Under Spaniens tidigare högerregering så var de aktivt inblandade i kuppen. Den nuvarande regeringen som leds av socialistpartiet har en mycket bättre inställning men de är motståndare till att revolutionen ska gå vidare. De vill att utvecklingen håller sig inom kapitalismens ramar och samarbetar med de inom den bolivarianska rörelsen som står längst till höger.

erik-och-catherine.jpgEfter en lunchrast så delades mötet upp i tre utskott runt tre olika teman – kvinnorna i revolutionen, den nya konstitutionen och PSUV. Efter diskussion så skedde en återapport. Martin Lööf berättade om hur det nya partiet PSUV växer fram ur folkets kamp och behovet av att ha en organisation som kan fungera som ett redskap för revolutionen. Erik Andersson berättade om grundlagen, hur det tidigare funnits en motsättning mellan revolutionens utveckling och den gamla grundlagen, och att det nya förslaget är ett försök att få en konstitution som är mer i kontakt med revolutionens krav. I diskussionen kom också en rad andra frågor upp, bl.a. hur arméns roll förändras, dess relation till de direktdemokratiska strukturerna, och hur man kan arbeta för att sprida information om förslagen.

Catherine Holt pratade om hur kvinnan spelar en speciellt viktig roll i revolutionen. En anledning att kvinnor är entusiastiska är att revolutionen har uppnått flera landvinningar som inte finns i något annat latinamerikanskt land förutom Kuba. Samtidigt kvarstår många problem: kvinnor dominerar rörelsens bas, men det krävs en aktiv kvinnokamp för att detta ska reflekteras i den mansdominerade ledningen för rörelsen.
Efter det hade Egil Karlow en introduktion till vad vi kan göra i kampanjen och satte in det i ett politiskt sammanhang. Kampen i Venezuela är en inspiration för oss i Sverige, om man i ett relativt fattigt land som Venezuela kan införa 36 timmars arbetsvecka, så borde vi i Sverige kunna ha 30 timmar. En omröstning skedde, där flera viktiga beslut togs – bland annat att nästa år tillsammans med arbetarrörelse- och solidaritetsorganisationer arrangera en konferens. För att bygga upp kampanjen och intresset för konferensen ska vi anordna en talarturné innan mötet. Varje HOV-grupp ska ha arrangemang i samband med folkomröstningen om den nya grundlagen den 2 december. En nationell samordningsgrupp valdes för att leda arbetet fram till konferensen i april. Mötet avslutades med ett entusiastiskt sjungande av internationalen.

larsohlys.jpg

På kvällen hölls en stödfest för FRETECO. Trubaduren Johan Andersson värmde upp deltagarna innan kvällens höjdpunkt, dansbandet Lazze Ohlyz som spelade dels sina egna låtar men även radikala klassiker som Bella Ciao och Warsawjanka. Vi vill speciellt tacka bandet för att de kom och samtidigt donerade en stor samling skivor till Hands off Venezuela.

fest1.jpgDen stora entusiasm som mötet resulterade i kan läsas av i det ekonomiska resultat som uppnåddes. Efter att alla utlägg betalats hade vi samlat in över 2000 till FRETECO och

sålt HOV-material för över 1000 vilket kan användas för att producera mer material. Hands off Venezuela vill tacka alla deltagare och alla de som har hjälpt till för att göra mötet möjligt.

Martin Lööf
Hands off Venezuela

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: