Hands off Venezuela Sverige

Kuba: ”Enda lösningen är att sprida revolutionen till hela Latinamerika”

Posted on: november 13, 2007

För en tids så gjordes en intervju av den spanska marxistiska tidskriften El Militante med Frank Josué Solar; en kubansk universitetslektor tillika kommunist. Han menar att ”den enda lösningen är att sprida revolutionen till hela Latinamerika, för att skapa en socialistisk sammanslutning.” Revolutionen på Kuba och Venezuela hör ihop. Därför är det viktigt att veta hur man på Kuba ser på vad som händer både i Kuba och Venezuela. Hands off Venezuela håller nödvändigtvis inte med om alla saker som sägs i intervjun.

El Militante: Finns det några särskilda händelser som utspelade sig på Kuba under förra året, som du särskilt skulle vilja belysa?

Frank Josué Solar: Viktigast var chocken som framkallades av Fidels svåra hälsotillstånd. Han förordade i detta läge lugn, vilket stod i bjärt kontrast till hans fienders förhoppningar. USA arbetade för och hoppades på en revolt eller något liknande. Reaktionen från kubanerna i Miami var illustrativa för det kubanska folket; de trädde fram som en vargflock. Det här gav oss en förståelse för vad ett återinförande av kapitalismen – samt dessa människors återvändo – faktiskt skulle innebära för Kuba. De liknade vilddjur. Fidels dåliga tillstånd genererade i själva verket enhet bland kubanerna; exempelvis såg vi en avtagande kriminalitet. Det här året har varit lugnt, till USA’s stora sorg. Regeringen har givit sina ledamöter många uppdrag och den nära relationen till Venezuela har fördjupats ännu mer. De finaste gåvor Fidel fick ta emot var besöken av Hugo Chávez. Fidel fortsätter vara revolutionens högsta auktoritet – den odiskutable ledaren. Raúls auktoritet är mer kopplad till vardagliga problem som mattillförsel, transporter, med mera. Exempelvis har han organiserat det urbana jordbruket, vilket lett till att ett stort antal köksträdgårdar har anlagts i städer och byar. Idag står dessa trädgårdar för större delen av städernas konsumtion av grönsaker. Raúl har sagt att Fidel endast kan ersättas av partiet. För mig är detta mycket viktigt, eftersom jag tror att partiet kommer vara en av garanterna för revolutionens fortlevande. Jag tror dock inte att det är det är den allra viktigaste garanten. Den fundamentala garantin för revolutionens fortlevnad är fördjupningen av folkdemokratins mekanismer – utvecklingen av den kollektiva process av beslutsfattande, som sker på en folklig nivå, och som kontrolleras underifrån.Det är nödvändigt att förändra det som inte har fungerat väl, exempelvis vissa element som kopierats direkt från den sovjetiska modellen. Den här idén om konstant förändring och revolutionens fördjupning kan relateras till den marxistiska teorin om den permanenta revolutionen. Raúl menar att dessa förändringar har sin rot i den offentliga debatten, i vilken alla delar av det kubanska samhället måste delta, och där alla problem och lösningar formuleras.

El Militante: Tror du att en situation kommer uppkomma på Kuba, liknande den i Kina, med introducering av marknadsmekanismer i den planerade ekonomin?

Frank Josué Solar: Jag tror att privategendomens ökande betydelse i Kina har inneburit att socialismen dragit sig tillbaka där. Till en början, när de ekonomiska reformerna inleddes i Kina, var intentionen att fortsätta hålla de viktigaste ekonomiska funktionerna under statlig kontroll. Idag tillåts privata intressen spela en större roll. Man har tagit betydande kliv bakåt vad gäller revolutionens sociala dimension. Jag tror inte att detta är en livskraftig modell. Hursomhelst ser vi här en supermakt som förbrukar enorma mängder råmaterial (såsom olja), men endast en minoritet vinner på detta, medan mer osynliga delar av samhället tvingas bära bördan av de nya reformerna. På Kuba vet vi alla att liknande marknadsreformer har lett till ökad ojämlikhet i vårt samhälle. Fidel håller själv hårt fast vid detta: ”Kina är inte en livsduglig modell!”

El Militante: Vari består relationen mellan den kubanska revolutionen och de internationella processer som äger rum – särskilt i Latinamerika?

Frank Josué Solar: Steg för steg träder Kuba ut ur den ”specialperiod” som följde Sovjetunionens kollaps. Det är ingen linjär och motsägelsefri process. Kuba har varit väldigt känsligt för förändringar i den internationella ekonomin, vilket bevisar omöjligheten med socialism i ett land. För tillfället importerar Kuba majoriteten av sitt livsmedel och under det senaste året har världsmarknadens priser skjutit i höjden. I ett framtida scenario, där revolutionen har fortsatt vara isolerad utan att sprida sig till andra länder, och där en introduktion till marknadsreformer har skett, tror jag att ett återinförande av kapitalismen vore skrämmande nära. I ett land med socialistisk övergångsekonomi – som isoleras av omvärlden, har knappa resurser (vi talar inte om Sovjetunionen) och är granne med världens starkaste imperialistmakt – kan man använda sig av marknadsreformer för att överleva, (som bolsjevikerna gjorde med hjälp av NEP) men det är nödvändigt att detta endast fungerar som en livboj – som en övergående åtgärd. Det kan inte vara lösningen.

El Militante: Vad är viktigast för revolutionens frammarsch?

Frank Josué Solar: Lösningen går ut på att förena oss med andra socialistiska ekonomier. Den enda lösningen är att sprida revolutionen till hela Latinamerika, för att skapa en socialistisk sammanslutning. Vi skulle på så sätt komplettera varandra och vårt samarbete skulle inte baseras på en marknad, utan på en plan. Det är därför Venezuela är så viktigt. Kuba är i mycket hög grad beroende av vad som händer i Venezuela. Om revolutionen och således vägen mot socialism fullföljs, skulle det innebära en gigantisk knuff framåt för Kuba. Fidel har länge varnat för det ruttnande kapitalistsystemets sjukdomssymptom. Kapitalismen leder världen mot en fruktansvärd katastrof – inklusive mänsklighetens undergång. Jag tror att den enda vägen ut, inte bara för den kubanska revolutionen utan även för resten av Latinamerika och världen, är socialism. Socialism har alltid varit lösningen, men idag ter det sig särskilt uppenbart att det inte finns tid för att experimentera med andra saker. Den ålderdomliga kapitalismens förfall har nått en punkt som tagit mänskligheten till gravens rand. Det är därför vi måste påskynda den revolutionära processen i Latinamerika – det är det enda sätt på vilket vi kan lösa våra problem. Aldrig tidigare har teorin om den permanenta revolutionen varit mera giltig. Jag tror att vi har en oerhörd nytta av den i den kubanska revolutionen och i resten av Latinamerika.

Översättning av Linus Lindgren

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: