Hands off Venezuela Sverige

Senaste nytt från folkomröstningen i Venezuela!

Posted on: december 2, 2007

Vår rapportering från valnatten timme för timme.

06:30: Slutligen har resultaten kommit in, och det är tyvärr inte upplyftande nyheter. Ja-sidan har förlorat mycket knappt, 49% mot 51%. Valdeltagandet låg på cirka 55%, betydligt högre än när konstitutionen röstades igenom 1999 men ändå långtifrån bra. Analysen av varför röstningen gick som den gick kommer vi ägna mer tid åt på den här sidan de närmaste veckorna, just nu kan vi bara peka på några problem som lyfts fram:

– En kampanj med relativt lite politiskt innehåll och massdemonstrationer som skulle kunna varit militanta och präglad av en bredd av kamper som samlas under ett paraply, men istället blivit mer av samling för att visa en lojalitet mot sin president, som fortfarande har 60-70% stöd bland befolkningen. Man försöker kombinera masskamp med en extrem välordning och inriktning på formell konstitutionalism, vilket riskerar att hejda folkets egna revolutionära initiativ.

Även om man inte aktivt är ”emot” eller på minsta sätt försöker blockera sådana initiativ, kan fokus på presidenten och formella processer leda till att folks fokus i viss mån flyttas från den dagliga kampen, från klasskampen. Ett positivt avstamp inför 2008 vore att förflytta fokusen till kampen för att bygga upp rådsdemokratin, sprida fabriksockupationerna, nationalisera storföretagen under arbetarnas kontroll och bygga upp PSUV som ett demokratiskt styrt och kämpande massparti.

Samtidigt är revolutionen i ett motstägelsefullt läge, där man för kampen så långt på vissa områden att denna pressar kapitalismen till det yttersta, man försöker kort och gott att föra en socialistisk politik utan att ta rejäla steg mot en socialistisk ekonomi, demokratiskt styrd av arbetarna och medborgarna. För det är inte stödet för socialismen som saknas i Venezuela: enligt opinionsmätningar vill enbart några få procent ha kvar kapitalismen, medan ”socialdemokrati” plötsligt blivit stora delar av oppositionens modeord. En klar majoritet av det venezolanska folket vill ha ett socialistiskt samhälle, trots att ordet dragits i smutsen och bespottats av hela världens etablissemang.

Vad som behövs nu är en modig ledning som förmår dra de marxistiska slutsaterna till sin spets och inte låter sig dras åt höger av rörelsens byråkrater. Den väg som finns åt höger har redan prövats; så länge oljepriserna är höga kan den skapa en hög tillväxt och kraftigt ökad välfärd, men statens ingripanden mot kapitalets profiter till försvar för folkets behov av basvaror t.ex. har under året – påeldad av rent sabotage – lett till rejäla brister på matvaror i butikerna i perioder.

Samtidigt lever många problem som präglade den gamla, fjärde republiken kvar: ännu lever okunskap och fördomar kvar bland en relativt stor minoritet av de fattigaste (liksom givetvis andra sociala grupper, men denna är revolutionens främsta bas), kriminaliteten är skyhög och en kultur av icke-deltagande i politiken är svår att bryta, det är enkelt att få miljontals att sluta upp till allmänt stöd för sin president och revolutionen i allmänhet, men svårare att skapa revolutionära, självständiga aktivister.

Dessa kvarlevande kulturella strukturer hejdar revolutionens steg framåt, och måste lösas på djupet med en offensiv socialistisk politik av massiv demokratisering där folkets värdighet ökar dag för dag genom en process av samtidig förändring av sig själv och sina levnadsförhållanden – vad Marx kallade ”revolutionär praktik”. Speciellt okunskapen hos delar av revolutionens potentiella bas har under valkampanjen utnyttjats i de privata massmediernas propaganda, med hot om att regeringen kommer ta ifrån folk sina ägodelar, ta ifrån de deras barn för att uppfostra de om gerillakamp och kommunism, dessa typer av lögner som är alltför vanliga i latinamerikanska valkampanjer där vänstern ska tryckas tillbaka av högern.

Idag visade revolutionen sitt djupgående demokratiska sinnelag. Man har mött en förlust, det är otvivelaktigt, men om man lär av den kan man gå vidare med ökad styrka i kampen för en socialistisk värld. Revolutionen har varit i betydligt svårare situationer än den här, och varje gång rest sig starkare än tidigare. Vårt stöd för den venezolanska arbetarklassen, de fattiga och böndernas kamp för socialismen i Venezuela står fast och kommer intensifieras under den kommande perioden. Vi skulle i denna trista stund vilja sända två enkla uppmaningar till er läsare och alla kämpande revolutionärer i Venezuela:

Kämpa, Lär!

04:51 svensk tid: Valresultatet drar ut på tiden, som man egentligen skulle ha kunnat vänta. TV-kanalen Telesur har en reporter på plats i valmyndighetens säte som ständigt ger intrycket att besked snart kommer, men det verkar ännu en stund borta. När beskeden kommer publiceras resultaten inom minuter här.

03:45 svensk tid: Venezuela befinner sig i spänd väntan på valmyndighetens besked. Klart är att valet är relativt jämnt, oppositionsbloggar talar om att allt förutom en nej-seger är ett rån. Det är nu en kvart kvar till att valmyndigheten sagt att de ska publicera mer eller mindre slutliga valresultat, omfattande minst 90% av rösterna. Vi väntar med spänning på utfallet. Bolivarianska studentledare har sagt att man kommer att fira det venezolanska folkets uppvisning i demokrati oavsett vilket resultatet blir…men vi hoppas givetvis på att en tydlig ja-seger ska annonseras om en liten stund.

02:23 svensk tid: Vicepresident Jorge Rodríguez har just framträtt på statlig television och sagt att valet är jämnt, han uppmanar alla att vara lugna i väntan på de slutliga valresultaten från valmyndigheten. Rodríguez talade också om möten under kvällen mellan radikala delar av oppositionen, för att diskutera eventuella aktioner. Mer information snart.

02:09 svensk tid: Valmyndigheten har räknat ihop mer än 50% av rösterna, men väntar med att släppa några resultat tills cirka 04:00 svensk tid. För er tappra själar som tänkt vara uppe kommer vi fortsätta rapportera i flera timmar till, om det är några frågor, åsikter eller tips, maila rakovskyzamora@gmail.com !

01:27 svensk tid: Hands off Venezuelas internationella blogg rapporterar direkt från Caracas att den högerinriktade studentledaren Yon Goicoechea, som lett flera våldsamma demonstrationer, uppmanar folk att stanna kvar i vallokalerna och ”försvara rösterna”,i ett uppenbart försök att skapa ett klimat av osäkerhet gällande att valet gått riktigt till. Det kommer också obekräftade uppgifter om att högerstudentledare talat om att inta vallokaler fysiskt om rösterna visar resultat som anses ofördelaktiga av dessa överklassungar. Samtidigt har socialister och chavister börjat samlas vid presidentpalatset för att fira den förmodade segern. Det går rykten om att segern kan vara ännu större än vad vallokalsundersökningarna visar. Vi återkommer om detta.

01:00 svensk tid: Isolerade incidenter inträffade under dagen, läser vi på HOV:s internationella blogg. Totalt 46 personer har arresterats. Enligt rapporter på CMR:s hemsida har grupper av oppositionella studenter i Táchira besökt vallokaler för att genom hot och övergrepp få folk att rösta nej. De försökte hindra Julio García Jarpa, en bolivarisk parlamentsledamot, från att rösta vid vallokalen – Escuela Ana Dolores Fernández.

Christian Pereira nationell koordinator för bilarbetarnas fackförening har kritiserat lokaltidningen Notitarde i Carabobo för valpropaganda i tydligt brott mot vallagen. På framsidan i dagens tidning lyder rubriken “Idag väljer du och det blir ett val för alltid“. Under texten är en bild på en tom slakteributik med en kubansk flagga och texten “så här ser det ut på Kuba i dag.

Den tidigare försvarsministern och ex-generalen Baduell, som stödjer nej-kampanjen, har uppmanat valmyndigheten att före de tillkännager valresultatet träffa representanter för nej- och ja-sidan. Detta vore fullständigt odemokratiskt och är ett sätt att försöka misstänkliggöra legimiteten i valprocessen.

Valresultat beräknas komma inom en timme.

00:09: Aporrea.org offentliggör tre vallokalsundersökningar, från opinionsinstituten Datanalisis, Felix Seijas och PLM Consultores. De visar i tur och ordning siffrorna 56%-44%, 53%-47% och 54%-46% till förmån för ja-sidan. Notera att Datanalisis häromdagen förutspådde en förlust på 10% för ja-sidan. Den statistiska sannolikheten för att den första mätningen var korrekt genomförd förefaller för en lekman vara rätt liten. Vi väntar dock med det slutliga jublet tills vi fått uppgifter om riktiga röster.

23:59: Det är nu en dryg timme tills de första valresultaten presenteras. Aftonbladet erkänner fakta, att valet gått rätt till, men försöker givetvis beskriva reformförslagen på mest negativt möjliga sätt. För Hands off Venezuelas analys av reformerna, se denna artikel! Missa inte valresultatet om en dryg timme. Med reservation för eventuell ”latinamerikansk punktlighet” från valmyndighetens sida…

23:09 svensk tid: Vi noterar kort att Liberala Ungdomsförbundets f.d. ordförande Fredrik Malm är mycket insatt i Venezuela. Han hävdar att reformerna kommer att stärka ”Chávez parti” MVR:s grepp över staten. Det är bara en detalj: partiet MVR existerar inte längre. Detta visar den dagisnivå som ofta karakteriserar revolutionens kritiker i Sverige, som svänger sig med en blandning av rena lögner, hårdvinklingar och skrattretande oinsatta ”artiklar”. I sammanhanget kan man dock passa på att påpeka att journalisten Erik de la Reguera skriver en rätt okej artikel här och att BBC rapportering i alla fall varit sanningsenlig, om än något politiskt färgad.

22:41 svensk tid: BBC:s hemsida rapporterar att ”valen förväntas vara lika fria och rättvisa som alla tidigare sedan Chávez vann valet 1998”. Detta förväntas bli revolutionens 11:e triumf i val- och folkomröstningar på 8 års tid. Sannerligen imponerande för en ”halvdiktatur”. DN rapporterar att valdeltagandet varit högt i Caracas med långa köer på många håll.

22:20 svensk tid: SVT Text rapporterar att Chavez är på väg mot seger, 6-8% marginal enligt vallokalsundersökningar! Med tanke på hur sådana undersökningar tidigare underskattat revolutionens stöd ser det positivt ut!

22:10 svensk tid: BBC rapporterar att vallokalerna har stängt på de flesta ställena, och att de första röstsiffrorna förväntas från valmyndigheten inom 3 timmar (01:10 svensk tid). BBC:s korrespondent i Caracas säger att de flesta bedömare hävdar att valen gått helt korrekt till, att röstningen är väl övervakad av observatörer och att det elektroniska röstsystemet gör fusk svårt. BBC rapporterar om komplett lugn såhär långt.

21:25 svensk tid: Tibisay Lucena från valmyndigheten rapporterar att vallokalerna ska börja stängas från 16:00 lokal tid (21:00 svensk tid), men enligt tradition stängs inte vallokalerna så länge folk köar för att rösta. Lucena uppmanade samtidigt alla venezolaner att ta chansen och rösta, och tillade att ”vi är alla ansvariga för landets framtid”.

20:20 svensk tid: Valmyndighetens representant Germán Yépez säger just nu i presskonferens att folkomröstningen är en av de mest övervakade i världen, med över 100 internationella valobservatörer från Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Bland observatörerna finns såväl ansvariga från valmyndigheter i andra länder som folk som inbjudits av såväl ”Ja” som ”Nej”-sidan. Dessutom finns tusentals venezolanska valobservatörer som kommer att bevaka valprocessen under dagen. Utöver detta rapporteras 3000 journalister från Venezuela och utlandet vara på plats för att bevaka valet.

19:55 svensk tid:

Här kommer ni under kvällen och natten kunna följa folkomröstningen i Venezuela, som står mellan två alternativ: socialism eller kapitalism. Det är ett mobiliserat folk som går till val – på den ena sidan står de rika från landets skrytvillor och privatuniversitet – kapitalisterna, den övre medelklassen och deras barn. På den andra sidan står arbetarklassen tillsammans med de fattiga, bönderna – alla de som får Venezuela och världen att röra på sig.

I torsdags meddelade sig de tidigare på Caracas gator: ”Vi vill inte ha Chávez socialism, där makten på arbetsplatserna flyttas till arbetarna, där våra pigor säger upp sig för att lära sig läsa, där vi som fötts till att styra andra människor föraktfullt kallas för ”oligarker” och ”parasiter” av presidenten och de fattiga”. Högern lyckades mobilisera 100-200.000 människor ut på gatorna i denna livaktiga demokrati, medan ”chavisterna” dagen efter fick ut minst 500.000 på stadens gator. De kom från alla Caracas fattiga områden, från arbetarkvarteren, och de ropade med kraft ”Ja!” till konstitutionsreformerna.

Idag står dessa samhällskrafter mot varandra i öppen, men fredlig och demokratisk, strid. Hittills är klockan enbart eftermiddag i Venezuela, men vicepresidenten och presidenten har hunnit rösta. Det rapporteras om långa köer vid många vallokaler i landets fattiga områden. Vicepresidenten sa när han röstade att inget land i världen tillfrågar befolkningen så mycket som Venezuela, han sa att valen är en träning i demokrati och folkmakt, och att ”folket kommer ge våldsverkarna en läxa vid valurnorna”.

Än har inga våldsamheter rapporterats, allt har gått lugnt till. Vi återkommer när händelseförloppet fortsätter att rulla på. De första valresultaten borde komma in först under natten, men med miljoner på gatorna (det rapporteras att alla PSUV:s partiföreningar – med 5,7 miljoner medlemmar, är mobiliserade) kan mycket hända. Vi hoppas givetvis på en massiv ja-seger med ett högt valdeltagande och att högern håller sig ifrån våldsamheter de närmaste dagarna.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: