Hands off Venezuela Sverige

Archive for januari 2008

Nyligen publicerades artikeln ”Socialismen kan inte stöpas i en form” av Jens Lundberg på SSU: s debattidning Tvärdrags hemsida. Artikeln tar upp och kritiserar problem i internationella solidaritetskampanjer. Jens tar upp Hands off Venezuela som ett negativt exempel.

Läs hela inlägget här »

Lördagen den 26e Januari deltog Hands off Venezuela på Ung Vänster Skånes Distriktsårskonferens. Vi var inbjudna att hålla ett hälsningsanförande och bokbord.

Vi deltog och Jonas höll ett kort anförande där han poängterade hur viktig den revolutionära utvecklingen i Venezuela är, inte bara för Venezuelas folk utan även för oss i Sverige. Jonas pratade om hur Venezuela utgör ett revolutionärt exempel som kan inspirera oss och alla världens arbetare.

Läs hela inlägget här »

Bolivia är ett av de mest ojämlika länderna i Latinamerika. Den stora majoriteten tillhör ursprungsbefolkningen men först i och med valet av Evo Morales som president leds landet av någon som tillhör ursprungsbefolkningen. Evo Morales blev vald efter att Bolivia skakats av protester och demonstrationer för att störta hans impopulära föregångare Sanchez de Lozada och Mesa från 2003 till 2005. Folket letade efter ett alternativ för att protestera mot etablissemanget. Tack vare missnöjet i landet kunde MAS som det största vänsterpartiet segra i valet 2005. Läs hela inlägget här »

Under 18 dagar kring årsskiftet 2007-08 reste en grupp på 7 medlemmar i UBV-föreningen Latinamerikakommittén i Luleå runt i revolutionens Venezuela och träffade aktivister aktiva inom den bolivarianska processen. Anhalter gjordes från kusten till Anderna och under resans gång framträdde en allt klarare bild av Venezuela efter det historiska valnederlaget den andra december 2007. Bilden som framträdde var att revolutionen sannerligen inte är, som den mediala glädjeyran framhöll död, utan snarare mer vital och levande än någonsin. De möten med revolutionen som gruppen fick uppleva skildras i flera fristående artiklar. I den första delen får vi träffa den man som ofta brukar beskrivas som en av hjärnorna bakom den bolivarianska revolutionen och principen om socialism i det 21-århundradet, William Izarra. Läs hela inlägget här »

I Chile bemöts ursprungsbefolkningens krav med brutalt våld. Vänsterpartiet protesterar i följande uttalande mot övergreppen.

Läs hela inlägget här »

Revolutionen i Venezuela hotar inte bara ett privilegierat skikt i näringslivet utan också deras privilegierade kamrater inom staten. Själva den statliga apparaten är formad utifrå storföretagens intressen. För att genomföra reformer som gynnar folkflertalet har det varit nödvändigt att ta strid mot den statliga byråkratin och/eller kringgå den.

Läs hela inlägget här »