Hands off Venezuela Sverige

Archive for februari 2008

Nu finns ett smidigt sätt att stödja Hands off Venezuela-kampanjen – Venezuelafonden. Eftersom vi inte får några kommunala eller statliga bidrag är vi helt beroende av aktivisters och sympatisörers ekonomiska stöd. För att kunna utveckla kampanjen vidare behöver vi en mer stabil ekonomisk grund, därför har vi registrerat ett postgirokonto som man kan sätta in pengar på.

I april planerar vi att ta hit en arbetare från den arbetarstyrda fabriken Inveval. Han kommer att berätta om erfarenheterna ifrån arbetarstyret och han kan stanna i en vecka. Vår målsättning är att han under den veckan ska hinna besöka minst sju städer. Vi beräknar att det kommer kosta 10.000 kronor inkl. flyg t/r. Därför går vi ut till arbetar- och solidaritetsrörelsen, men också till individer, och ber om stöd för att göra resan möjlig. Alla bidrag är välkomna, små som stora!

Sätt in valfri summa på PG 458609-5

Med vänliga hälsningar

Hands off Venezuela Sveriges samordningsgrupp

Att förändra världen-kursen befinner sig just nu på resa i Venezuela. Man besöker massvis med sociala rörelser, välfärdsprojekt och arbetarstyrda fabriker runtom i hela landet. Kursen har en blogg som dokumenterar resan. Den ger intressanta inblickar i den senaste utvecklingen i revolutionens Venezuela. Läs här!

Hands off Venezuela Sverige har under 2007 samlat in pengar till FRETECO (Den revolutionära fronten för fabriksockupationer och arbetarkontroll). Denna insamling har tagits upp i Ung Vänster Skåne och Göteborg och i SSU i Umeå. Vid ett möte i Belgien överlämnades de pengar som samlats in. Totalt under 2007 har HoV Sverige samlat in 7680 kronor till FRETECO. (Mer pengar är på väg från insamlingar i Ung Vänster).

Läs hela inlägget här »

Nu i helgen har Ung Vänster Göteborg-Bohuslän distriktsårskonferens. Ett antal representanter för klubbarna i distriktet är samlade för att besluta om verksamheten det närmaste året, diskutera politiska ställningstaganden och välja ny distriktsstyrelse. På initiativ av Hands off Venezuela-aktivister lades en motion som uppmanade distriktet att stödja kampanjens upprop till arbetarrörelsen, som sedan tidigare stöds av bl.a. Vänsterns Studentförbund samt Ung Vänster Skåne, Storstockholm och Uppsala. Läs hela inlägget här »