Hands off Venezuela Sverige

Archive for april 2008

Längre rapport från Borlänge

Läs hela inlägget här »

Fredag 2 maj Kl 18:00
Sal C6 Stockholms Universitet
Mat och fika på Allhuset efter mötet

Hands off Venezuelas talarturné med arbetaren Antonio Betancourt från Invevalfabriken kommer till Stockholm. Inveval är statligt ägd och styrs demokratiskt av arbetarna genom en fabrikskommitté.

Fabriken har också ett omfattande samarbete med de omgivande fattiga samhällena, bl.a. organiseras utbildningssatsningar på Inveval. Antonio sitter i fabrikskommittén och berättar om utvecklingen av revolutionen och hur arbetarstyret fungerar i praktiken.

Det kommer finnas stort utrymme för frågor och diskussion, alla är varmt välkomna att delta på mötet! Ta med arbetskamrater, vänner och familj så ses vi på fredag!

I morse besökte metallarbetaren Antonio Betancourt kollegor i IF-Metallklubben på SSAB i Borlänge. Det blev ett givande möte med långa diskussioner, där alltifrån hur facket fungerar på en arbetarstyrd fabrik till konceptet arbetarkontroll togs upp. Efter en längre stund var Antonio tvungen att slita sig för färd vidare till Göteborg, där ett öppet möte väntar.

Mötet i Borlänge blev väldigt lyckat. Insamlingen till FRETECO tillsammans med försäljningen av fika gav nästan tvåtusen kronor. Nu är insamlingen till FRETECO uppe i över tretusen kronor. Som svar på Antonios fråga så sa några ja, några var osäkra och några skulle fundera på saken.

Martin Lööf

Hands off Venezuela