Hands off Venezuela Sverige

Antonio Betancourt från Venezuela har besökt Borlänge

Posted on: april 28, 2008

Längre rapport från Borlänge

På kvällen söndagen 27/4 samlades ett tjugotal personer på Cozmoz i Borlänge för att hör vad Antonio Betancourt hade att berätta om utvecklingen i Venezuela. Antonio arbetar på det statliga företaget Inveval som tillverkar ventiler till oljeindustrin. Företaget stängdes av arbetsgivaren och efter 1.5 års kamp varav ett års ockupation lyckades arbetarna uppnå sitt mål och fabriken förstatligades. Antonio berättade om hur de 63 arbetarna nu själva styr företaget. Arbetarna väljer sin ledning i form av ett fabriksråd.

Fabriksrådet består av 32 arbetare som har ansvar för all administration, produktion, investeringar etcetera och är uppdelat i olika utskott med olika ansvarsområden samtidigt som de deltar i produktionen. När rådet inte kan fatta beslut enhälligt sammankallas ett stormöte med samtliga arbetare på fabriken på vilket beslut fattas efter diskussion och omröstning. På Inveval har arbetarna bestämt att alla ska ha samma lön, från den valde ordföranden för fabriken till dem som städar, eftersom de alla är nödvändiga för produktionen. De har också beslutat om att ha en lön som ligger något över minimilönen i Venezuela samt att sänka arbetstiden från lagstadgade åtta timmar per dag till sju. Detta är viktigt eftersom de vill ha tid att delta i den politiska processen i landet, vissa av arbetarna studerar också på kvällarna på gymnasie- och universitetsnivå. I Venezuela är det många med tillfälliga anställningar på privata företag som tvingas arbeta tolv timmar per dag.

På fabriksrådet deltar regelbundet representanter från olika lokalsamhällesråd, s.k. Consejos Communales, i staden. Dessa lokalsamhällesråd är baserade på bostadsområden där vanliga medborgare diskuterar och fattar beslut om olika projekt för att förbättra bostäder, skolor, vägar m.m., för vilka de kan ansöka om statliga medel. Råden finns spridda över stora delar av Venezuela och är basen för den nya deltagande demokratin som man vill bygga upp i landet. Arbetarna på Inveval samarbetar med lokalsamhällesråden i olika gemensamma projekt.

 

Antonio berättade att arbetarna på Inveval i högsta grad deltar i den revolutionära process som pågår i landet. De ser diskussionen om socialism som väldigt viktig och deltar i det nybilade partiet PSUV (Venezuelas förenade socialistiska parti), ett parti med 5.7 miljoner medlemmar! Venezuela har cirka 25 miljoner innevånare varav ca 16 miljoner har uppnått röstberättigad ålder och därmed kan vara medlemmar i politiska partier.

Arbetarna på Inveval har även tagit initiativ till FRETECO (Revolutionära Fronten för Fabriksockupationer och Arbetardemokrati) som samlar arbetare på andra företag som ockuperas eller styrs av arbetarna. Hittills har FRETECO ett tjugotal företag i sina led. FRETECO driver krav på att de stora företagen och bankerna ska förstatligas och styras av arbetarna tillsammans med valda representanter för folket (genom lokala, regionala och nationella råd) så att ekonomin på detta sätt kan demokratiseras och planeras.

Antonio menade att det är detta som är riktig socialism och pratade om behovet av socialism på världsnivå. Några av FRETECOS förslag fanns med i det förslag till konstitutionsförändring som förlorade knappt i folkomröstningen i december 2007.

Mötet arrangerades av Hands Off Venezuela, Socialdemokratiska projektet P.A.L.M.E i Borlänge, ABF i Borlänge samt Vänsterpartiet i Falun och Dalarna.

Strax före mötet startade meddelade Fanny Lundbäck, ordförande för Ung Vänster i Dalarna, att de beslutat att anta Hands off Venezuelas upprop till arbetarrörelsen. De ville visa att Ung Vänster Dalarna stödjer uppropet även om det redan antagits av Ung Vänsters nationella kongress.

Antonio besöker metallklubben på SSAB

På måndag morgon träffade Antonio sedan styrelsemedlemmar från Järnbruksklubben på SSAB i Borlänge. Mötet var mycket lyckat med flera intressanta diskussioner. Antonio berättade bland annat om stålverket SIDOR i Venezuela som nationaliserades för någon månad sedan. Antonio har tidigare arbetat på SIDOR. SIDOR var statligt men privatiserades i mitten av1990-talet av regeringen före Chavez. Genast efter privatiseringen avskedade det multinationella företag som övertagit ägandet 9 000 av de 12 000 arbetarna. Bara 3000 fast anställda fanns kvar och sedan anställde man ytterligare 6 000 arbetare på tillfälliga kontrakt med sämre löner, sämre arbetstider och farligare arbetsmiljö.

Under hela tiden har arbetarna på SIDOR krävt bättre arbetsvillkor och fast anställning istället för tillfälliga kontrakt. Antonio berättade att President Chavez regering har flera olika stora projekt där de bygger och planerar att bygga bra bostäder, nya sjukhus, skolor vägar och järnvägar etc. Flera av dessa projekt har försvårats av att de privata ägarna för bland annat cementföretag och stålverk vägrat sälja sina produkter till regeringen och istället exporterat produkterna till andra länder. Antonio menar att de har gjort detta för att sabotera ekonomin och regeringens planer för ökad rättvisa eftersom den revolutionära processen hotar kapitalisternas intressen.

Regeringen har istället fått importera cement och stål, ofta till höga priser. Arbetarna på stålverket SIDOR och på cementfabrikerna har under en längre tid drivit krav på att företagen ska åternationaliseras som en lösning på detta problem och President Chavez har påverkats av deras krav. Efter segern i presidentvalet i december 2006 åternationaliserade Chavez ett stort telekommunikationsföretag, CANTV, och ett energibolag. Detta för att ge hela befolkningen tillgång till billig energi och telefoni. För någon månad sedan förstatligades flera cementföretag. Kort efter att arbetarna på SIDOR uppvaktat Chavez med en stor demonstration med krav på åternationalisering hölls förhandlingar med representanter för arbetarna på SIDOR, ägarna och regeringen.

Då ägarna vägrade gå med på att förbättra arbetsvillkor och sluta med de tillfälliga anställningarna fattade regeringen beslut om förstatligande. Antonio berättade om hur arbetarna på SIDOR firade beslutet och om hur alla nu har fått fast anställning. Antonio betonar att arbetarna på de åternationaliserade företagen nu måste ta upp kampen för arbetarkontroll så att företagen styrs demokariskt.

På mötet med järnbruksklubben drog flera paralleller till hur den borgerliga regeringen i Sverige privatiserar gemensamt ägda företag och den offentliga sektorn. Antonio varnade och menade att erfarenheterna från Latinamerika varit entydiga i att detta lett till ökade orättvisor och en sämre fungerande ekonomi vilket drabbat arbetarklassen och de fattiga och illustrerade med exemplet Argentina. Antonio underströk på bägge mötena att vanliga löntagare och arbetare har kunskapen att styra företag utan chefer som talar om vad de ska göra, det visar erfarenheterna från de ockuperade fabrikerna. Och om vi kan styra produktionen kan vi också tillsammans och demokratiskt styra samhället och ekonomin, poängterade Antonio.

Han menade att arbetarklassen har en enorm makt om vi enar oss mot ett gemensamt mål. Antonio betonade på bägge mötena att idéerna från den Internationella Marxistiska Tendensen (IMT), marxismens idéer, har varit en avgörande hjälp för arbetarna på Inveval i deras kamp för förstatligande och att dessa idéer behövs och får ett allt större gensvar i Venezuela. Antonio, som är aktiv i den venezolanska sektionen av IMT, Corriente Marxista Revolucionário, uppmanade därför mötesdeltagarna att ta del av marxismens idéer genom den svenska sektionen, Socialisten.

På bägge mötena hölls insamlingar till FRETECO och dessa inbringade ca 2 400 kronor, pengar som kommer väl till pass i Venezuela. Ett femtontal personer skrev också upp sina namn för att få mer information om utvecklingen i Venezuela samt om kommande solidaritetsaktivieter av Hands Off Venezuela.

Nästa möte för Hands Off Venezuela Dalarna hålls onsdagen 14/5 kl 18.00 ABF Borlänge.

Henrik Wolgast

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: