Hands off Venezuela Sverige

Archive for maj 2008

Hands off Venezuela hade fyra talare i olika 1maj demonstrationer

Antonio Betancourt från Venezuela pratade i Stockholm på samlingen för Vänsterpartiets demonstration

Cathrine Holt pratade i Malmö på Vänsterpartiets demonstration

Olof Holmgren pratade i Lund på Vänsterpartiets demonstration

Alexander Regander pratade i Warzawa i Polen inför tretusen personer i en demonstration anordnad av OPZZ som är den största fackföreningsfederationen i Polen

I Göteborg hade vi en banderoll i Vänsterpartiets tåg