Hands off Venezuela Sverige

Archive for juni 2008

På Vänsterpartiets kongress skrevs en motion om att Vänsterpartiet borde inleda kontakt med Kubas kommunistparti. Motionen röstades ner. Som en reaktion på den diskussion som var på kongressen så har Latinamerikaner bosatta i Sverige tagit initiativ till ett uttalande. Vi delar den oro som de som har undertecknat uppropet har, och väljer därför att här publicera uttalandet. Om du vill underteckna uttalandet maila  jorge.capelan@uppmana.nu. Läs här om alla som undertecknat uttalandet.
 
Försvar av de venezuleanska och kubanska revolutionerna är avgörande för arbetarrörelsen. Man kan ha olika åsikter om hur Kuba är och om landets styrkor och svagheter. Men vad som måste vara absolut klart är att varje socialistisk organisation måste vara fullständig motståndare till alla försök att återinföra kapitalismen på Kuba. En diskussion om Kuba som inte tar hänsyn till USA:s ekonomiska och politiska krigföring mot landet blir verklighetsfrånvänd. Kubas framtid är kopplad till att revolutionen sprider sig i Latinamerika. Revolutionen i Latinamerika är viktig för vår kamp i Sverige, och Vänsterpartiet borde kunna spela en viktig roll i att försvara de sociala framstegen i Venezuela och på Kuba.

Uttalandet från Latinamerikaner i Sverige om (v) och Kuba

Undertecknarna av detta brev representerar stora delar av solidaritetsrörelsen med Latinamerika i Sverige. I Latinamerika finns 200 miljoner fattiga varav 81 miljoner lever i extrem fattigdom. Ingen av dem är kuban. Cirka 35 miljoner latinamerikaner är analfabeter. Ingen av dem är kuban. 17 miljoner barn under 14 tvingas lönearbeta. Inget av dem är kuban.

 

Läs hela inlägget här »

Under det senaste året har Hands off Venezuela-kampanjen växt till sig rejält och även spridits till nya länder, som Brasilien och Indonesien. I Brasilien organiserade MST (De jordlösas rörelse, med 2 miljoner medlemmar), Hemlösa arbetares rörelse (MTST), Arbetslösa arbetares rörelse (MTD), Fabriksockupationsrörelsen och en rad andra organisationer en nationell Hands off Venezuela-konferens med 200 deltagare nyligen. Konferensen var en framgång och ett viktigt steg i utvecklingen av Hands off Venezuela-kampanjen i världen. MST:s och andra sociala rörelsers roll i organiserandet av Hands off Venezuela-kampanjen i Brasilien visar på att kampanjen har slagit rot i Latinamerikas massrörelser, och är ett tydligt svar till de som beskriver HoV-kampanjen som smal. Läs hela inlägget här »

Vi delade ett bord ihop med Stödgruppen för Bolivia där det även fanns material från Svensk-Kubanska. Passande eftersom ALBA sammanför alla de här tre länderna och att vi på samma sätt som vi förespråkar samarbete mellan länderna i Latinamerika så är vi för samarbete mellan solidaritetsorganisationer i Sverige.

Vi var där för att sprida information om Venezuela, men också om den motion som tog upp Venezuela och Hands off Venezuela.

En motion hade skrivits om att Vänsterpartiet skulle anta Hands off Venezuelas upprop till arbetarrörelsen och inleda samarbete med PSUV. Dessvärre var uppropet inte medskickat i motionen. Vi spred ett flyblad med texten till uppropet och vårt svar på partistyrelsens majoritet tråkiga svar. Där uppmärksammade vi att sex ur partistyrelsen reserverat sig mot svaret och föreslagit att partistyrelsen skulle diskutera uppropet och besluta om det skulle antas.

Intrycket från kongressen var att det fanns en polarisering om vår närvaro. En del gillade den inte alls, medan andra tyckte att det var positivt. Många kom fram och pratade med oss. Det gjordes för att folk vill diskutera vad som händer i Latinamerika – ingen hade några frågor om hur Hands off Venezuela bildats. Vi kan bara spekulera varför vår närvaro är kontroversiell, men det kan ju ha att göra med att det finns de som är rädda för att Vänsterpartiet ska sugas med av de vänstervindar som blåser i Latinamerika.

Helt klart är att vad som händer i Latinamerika är något som diskuteras av vänstern i hela världen. Vi hade ett längre samtal med en medlem av Sydafrikas kommunistparti som berättade om hur de diskuterar vad som händer i Latinamerika. Ett annat exempel var att en internationell gäst från Filippinerna som var framme och pratade kände till Hands off Venezuela.

Dessvärre kunde jag inte närvara när motionerna om Venezulea och Kuba behandlades. Men Vilmer Andersen från partistyrelsen samt Amelia Morey-Strömberg yrkade bifall till motionen, som dock avslogs med stor majoritet. Kongressen fick inte möjlighet att rösta om de sex partistyrelseledamöternas reservation, vilket var synd.

Eftersom Vänsterpartiets medlemmar inte hade tagit del av uppropet i förväg hade vi inga förhoppningar om att motionen skulle gå igenom, att den ändå togs upp ser vi som något positivt, och vi vill tacka alla som stödde motionen på kongressen.

Var du på kongressen och vill dela med dig av dina synpunkter, maila till info@handsoffvenezuela.se!

Martin Lööf

Hands off Venezuela

Sex medlemmar i partistyrelsen har reserverat sig mot svaret på motion A115 och föreslår att partistyrelsen ska få ta del av Hands off Venezuelas upprop och ta ställning till uppropet. Det är sex av av trettiotre ledamöter. Här kan du se vilka som sitter i partistyrelsen. 

 

A115

Vilmer Andersen, Eva Björklund, Francisco Contreras, Ann-Margarethe Livh, Anders Neergaard och Bo Strömbäck

Vi reserverar oss mot svaret på A115 till förmån för följande motionssvar:

A115

 

Vänsterpartiet har i flera olika sammanhang uttalat sin sympati och sitt stöd för huvudmålsättningen i demokratiseringsprocessen i Venezuela, d v s att skapa större ekonomisk och social rättvisa och utveckla demokratin, det medborgerliga inflytandet och deltagandet i det politiska beslutsfattandet. Det har skett på många olika sätt och på olika nivåer i samhället. Vänsterpartiet har även uttalat sig mot olika försök från USA:s sida att med olika medel försöka störta den demokratiskt valde presidenten genom kuppförsök eller underminera hans ställning med hjälp av sanktioner.

 

Att fatta ett beslut om att signera en specifik text till ett dokument som inte förväg förläggs kongressombuden bland andra kongresshandlingar utan endast hänvisas till, torde dock vara en olämplig ordning. Det vore därför bättre att partistyrelsen fick ta del av, studera och ta ställning till det upprop, Hands off Venezuela, som motionären hänvisar till i sin motion.

 

Motionären föreslår vidare att vänsterpartiet bör ta kontakt med Venezuelas förenade socialistparti (PSUV). Motionären nämner att partiet är ett enhetsparti under uppbyggnad. Partiet är sålunda under en mycket ny företeelse i venezolansk politik. Vänsterpartiet har tidigare haft ett visst utbyte med andra partier i Venezuela. Det torde följaktligen vara rimligt att den kommande PS närmare undersöker vad den nya partibildningen, PSUV, och vad den innebär för vårt partis kontakter i Venezuela och därefter tar ställning hur våra kontakter i Venezuela skall utformas.