Hands off Venezuela Sverige

Archive for augusti 2008

Vi har mottagit en upprop om stöd från de ockuperade fabrikerna i Venezuela, och uppmanar alla att underteckna och sprida det. Uppropet är ett svar på stopp för leveranser till Invevalfabriken och hot om vräkning av arbetarna på INAF-fabriken, från den gamla ägarens sida. Angreppen visar att den enda vägen framåt är exproprirering av storföretagen under arbetarnas och folkets kontroll.

”Yes to workers’ control, yes to peasants’ control, yes to control by the communal councils!

The revolution must go forward!

 1. No to the eviction of the workers of occupied factory INAF

  The owner of Industria Nacional de Artículos de Ferretería (Inaf) has threatened to evict the workers from the factory on August 30th, 2008. The workers were forced to occupy the factory in August 2006, in order to defend their jobs and their families’ livelihoods. The workers were responding to the sabotage of the owner. The workers of Inaf are an example for the working class, nationally and internationally. They have proven that workers can manage the factories and that workers’ control is alive as part of the Bolivarian Revolution. Workers’ control is a fundamental part of taking the revolution towards genuine socialism.

 2. Yes to restarting production at Inveval

  The workers of Inveval (a company expropriated by the Bolivarian government in 2005) have successfully managed the company under workers control, recovering the whole of the machinery and infrastructure. However they are missing the raw materials (valve bodies) which used to be provided by Acerven (a company that has been shut down since the bosses’ lockout in 2003). In order to be able to supply the oil industry with new valves, Acerven must also be expropriated and put to work under workers control.

 3. There are other companies that were also occupied by the workers and are now facing similar difficulties.

  The bosses are sabotaging the country’s economy, hoarding basic foodstuffs, closing down companies, making workers redundant, increasing the exploitation of workers, etc.

For all the above reasons we demand:

 1. The expropriation of INAF under workers control in order to build a genuine socialist company.
 2. The expropriation of Acerven under workers control so that Inveval can supply PDVSA with valves.
 3. The expropriation of Transporte MDS under workers control
 4. The expropriation of Franelas Gotcha

We are making a solidarity appeal to Communal Councils, PSUV Battalions, Trade Unions, Peasant Movements, Cooperatives, and revolutionary organisations. We must unite in struggle to take our revolution to socialism.

For the expropriation of Inaf, Acerven, Transporte MDS, Franelas Gotcha, under workers control.

For workers control in the nationalised industries like Sidor, Cementeras Lafarge, Cemex and Holcim, EDC and CANTV.

For the setting up of Factory and Workers Councils.

We must struggle for:

 • Decent living conditions for workers
 • Shortening of the working week
 • Against the exploitation of workers
 • Socialism under the control of the workers and the people”

Please sign this resolution and send it to:

President of the Republic drsociales@presidencia.gob.ve
Ministry of Light Industry and Commerce (MILCO) mariruta@gmail.com

With copy to frentecontrolobrero@gmail.com

Segern för Evo Morales i folkomröstningen är något som vi och alla som stödjer vänstern i Bolivia välkomnar. Det är en framgång för folket i Bolivia och för revolutionen i Latinamerika. Bakgrunden till folkomröstningen var att MAS hade instiftat en lag som skulle göra det möjligt att pröva valda politikers förtroende genom folkomröstning. Lagen tillkom efter att folket under 2007 störtades den reaktionära guvernören i Cochabamba, Manfred Reyes. Högern inom MAS ihop med vice-presidenten Garcia Linera som till varje pris vill upprätthålla lagen återinsatte guvernören och lovade att det skulle vara möjligt att på laglig väg testa Reyes och andra politikers förtroende. Högern i Bolivia försökte blockera lagen men kände sig tvungen att stödja den efter det motstånd som följde av deras försök att utropa de regioner de kontrollerar som självständiga.

Läs hela inlägget här »

Temat är Colombia- Den politiska utvecklingen och dess återverkningar i Latinamerika

Tid Fredag 22 Augusti klockan 18:00 Viktoriahuset, Linnegatan 21

Läs hela inlägget här »

Bolivias befolkning har i folkomröstning med cirka 60% av rösterna beslutat att ge Evo Morales fortsatt mandat att leda landet. Det framgår av vallokalsundersökningar som publicerades timmarna efter att vallokalerna stängdes. Slutliga resultat väntas inom en vecka.

Nedanstående upprop har skickats till Bolivias president Evo Morales i spansk version, i solidaritet med det bolivianska folket med anledning av folkomröstningen idag. Vi vill tacka alla som undertecknat och hjälpt till att sprida uppropet.

Besegera högern i folkomröstningen!
Kämpa mot imperialism och kapitalism!
 
År 2005 valdes Evo Morales till Bolivias president med det största röstetalet i landets historia. Morales bars till makten av ett stort folkligt uppror – Bolivias arbetare och bönder gav honom sin röst för att de vill förändra landet i grunden. Bolivias överklass har aldrig förlåtit folket för detta, utan har hela tiden mobiliserat för att undergräva den demokratiskt valda regeringen. Med rasism och klassförakt har man försökt samla stöd bland medelklassen för att bli av med regeringen och införa självstyre i de rikare delstaterna. Fascistiska gäng har angripit politiker, ursprungsbefolkning och arbetare, för att försöka skapa en krissituation. För detta syfte har man fått hundratals miljoner kronor från USA:s ambassad.
 
För att bryta dödläget har den bolivianska regeringen beslutat att kalla till en folkomröstning den 10:e augusti om presidentens och åtta högerguvernörers mandat. Delar av den härskande klassen i Bolivia har gått ut och pratat om sina ambitioner att sabotera folkomröstningen, vilket visar på deras förakt för demokratin.
 
Undertecknade vill uttrycka vår förhoppning om ett nederlag för högern i folkomröstningen, och visa vårt stöd för de bolivianska arbetarna och bönderna. Det är troligt att den bolivianska högern med stöd av USA kommer att försöka underminera folkomröstningen genom uppmaning till bojkott, gatukravaller och vägran att erkänna valresultaten. För att möta högerns angrepp på arbetarna och böndernas försök att förändra samhället kommer det bolivianska folket behöva genomföra en stor mobilisering för att försvara sina rättigheter. Vi står vid arbetarna och böndernas sida i denna kamp.
 
Försvara den bolivianska revolutionen!
Låt mobiliseringen kring folkomröstningen bli startskottet för en ny offensiv för Bolivias frigörelse från imperialism och kapitalism.
All makt åt det bolivianska folket!
 
Hands off Venezuela Sverige
Ung Vänster Storstockholm
Kristin Linderoth, förbundsstyrelseledamot SSU
Elisabeth Hellman, styrelseledamot Vänsterns Internationella Forum
Victoria Gonzalez, kommunfullmäktigeledamot Växjö
Hasse Nilsson, huvudskyddsombud Lärarförbundet Tensta-Rinkeby-Spånga
Mikael Karlsson, vice ordförande SSU Södra Älvsborg
Jan Strömdahl, Stockholm
Alexander Regander, distriktsstyrelseledamot Ung Vänster Göteborg-Bohuslän
Jorgé Capelán, Lund
Fredrik Andersson, distriktsstyrelseledamot Ung Vänster Jönköpings län
John Lyshag, ordförande Ung Vänster Centrala/Östra Göteborg
Kerstin Martinez, styrelseledamot Ung Vänster Hägersten-Skärholmen
Amelia Morey-Strömberg, ordförande i Stödgrupp för Bolivia Norrtälje
Alexander Stenroos, styrelseledamot Ung Vänster Lund
Andreas Utbult, Vänsterpartiet Öckerö
Kick Leijnse, Östersund
Stefan Pedersen, Bandhagen
Linus Lindgren, Göteborg
Tom Nielsen, Helsingborg
Magnus Rei-Ho Lundgren, Stockholm
Pelle Nilsson, Skogås
Kåre Ventura, Lund
Oskar Johansson, Uppsala
Martha Rodríguez
Sebastian Pye, Västerås
Catherine Holt, Malmö
Einar Schlereth, Klavreström
Per Bergström, Växjö
Simon Persson, Dalby
Erik Svensson, Dalby
Maria Martínez, Stockholm
Tanel Machicao, Stockholm
Cielo Martínez Machicao, Stockholm

Hands off Venezuela har tagit initiativ till ett upprop angående den folkomröstning som kommer att vara i Bolivia nu på söndag, den 10:e augusti. Listan av undertecknare uppdateras i takt med att de kommer in. Stöd uppropet genom att skriva under på www.namninsamling.com/bolivia eller maila till info@handsoffvenezuela.se.

 

Besegera högern i folkomröstningen!

Kämpa mot imperialism och kapitalism!

 

Läs hela inlägget här »

Svensk-Kubanska Föreningen har tagit initiativ till att kalla till ett planeringsmöte för att bilda en arbetsgrupp för att Frige de fem kubanerna som sitter fängslade i USA. I Hands off Venezuela tycker vi att detta är en väldigt viktig fråga. De fem sitter fängslade för att de kämpade för att försvara den Kubanska revolutionen. Alla socialister behöver stödja kampen för deras frigivande. Arbetarrörelsen i Sverige behöver ta ställning i frågan.

Läs hela inlägget här »