Hands off Venezuela Sverige

Vad har Hands off Venezuela Sverige gjort?

Posted on: september 5, 2008

I slutet av år 2006 togs de första stegen i att etablera Hands off Venezuela på allvar i Sverige, genom uppstartande av stabila lokalgrupper i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sedan dess har Hands off Venezuela etablerats som en nationell kampanj med stort stöd inom framförallt den unga vänstern och solidaritetsrörelsen. Det viktigaste steget var när Ung Vänsters kongress i mars beslutade att ge sitt stöd till Hands off Venezuela-kampanjen. Som vi ser det är nyckeln till våra framgångar att vi har fokus på den breda arbetarrörelsen, samtidigt som vi erbjuder dagsaktuella och insatta diskussioner och analyser om vad som händer i Venezuela.

Nedan följer en sammanfattning av vad vi har gjort sedan början av 2007.

I april 2007 startade vi den nationella hemsidan, där vi rapporterar om våra aktiviteter i Sverige och utvecklingen i Venezuela. T.o.m. 23/6 2008 har vi publicerat 148 artiklar på hemsidan. Under folkomröstningen i december 2007 hade vi direktrapportering hela valdagen och -natten, och var tidigt ute med analyser av orsakerna till nederlaget. Under kvällen och natten hade hemsidan 3000 besökare.

Femårsdagen av kuppen

På femårsdagen av nederlaget för kuppen i april 2002, organiserade vi arrangemang i Stockholm, Göteborg och Malmö i samarbete med olika delar av Ung Vänster och SSU. I Stockholm arrangerades en föredrags- och konsertkväll med deltagande av 65 personer, medan det i Göteborg och Malmö deltog drygt 20 personer på vardera möte. Venezuelakvällarna i april blev ett viktigt första steg för etablerandet av Hands off Venezuela som en nationell kampanj.

Mediekampanjen mot Venezuela

Under våren 2007 blev mediekampanjen mot Venezuela alltmer hätsk, vilket innebar att vi dessvärre fick ägna oss mest åt att bemöta osanningar och försvara revolutionen, bl.a. genom en debattartikel till stöd för den venezolanska regeringens beslut att inte förnya marksändningstillståndet för det privata tv-bolaget RCTV, som spelade en viktig roll i militärkuppen 2002.

Vår debattartikel till stöd för RCTV-beslutet fick stor uppmärksamhet, trots att den inte publicerades i någon tidning. Bland undertecknarna fanns bl.a. representanter för Ung Vänster, Vänsterpartiet och SSU. De första att reagera var MUF som på sin hemsida krävde att det statliga stödet till Vänsterpartiets internationella arbete skulle stoppas, p.g.a. att några partimedlemmar hade undertecknat artikeln. Några dagar senare gick moderaten Henrik von Sydow ut med ett angrepp i Göteborgs-Posten, men nu var det de undertecknande socialdemokraterna som skulle kritiseras.

Vi skrev snabbt ihop ett svar på Sydows artikel, och skickade till Göteborgsposten, som publicerade vårt svar på sidan 3.

En annan sak som media tog upp under 2007 var att nationalförsamlingen gav Hugo Chávez rätt att stifta lagar genom dekret inom 11 områden i 18 månader. Denna tillfälliga dekretmakt, som varit ständigt återkommande under Venezuelas demokratiska historia, beskrevs som “envälde” och media försökte framställa det som att nationalförsamlingen hade avskaffat sig själv. Media missade några grundläggande fakta, som vi påpekade:

– Nationalförsamlingen kunde när som helst frånta Hugo Chávez denna makt

– Alla dekretlagar är underkastade Högsta Domstolens bedömning gällande om de följer konstitutionen

– Dekretlagar måste underställas folkomröstning om 5% av valmanskåren kräver det

– Nationalförsamlingen fortsatte under dekretperioden (som just gått ut) att arbeta som vanligt och stifta en rad lagar på egen hand

När nu perioden för dekretmakten har löpt ut kan man konstatera att Venezuela är en mer hälsosam demokrati än någonsin, och genom dekretlagarna tagit flera stora steg framåt mot ett demokratiskt socialistiskt samhälle. Sett utifrån sina konkreta följder ser vi i Hands off Venezuela därför dekretmakten som en positiv sak, och det synsättet delar vi med det venezolanska folkets stora majoritet.

Under år 2007 arbetade regeringen och den bolivarianska rörelsen i Venezuela fram ett förslag till reform av konstitutionen. Bland reformerna som föreslogs fanns bl.a. 6 timmars arbetsdag, förbud mot diskriminering på grund av sexualitet, krav på jämlik könsfördelning till politiska poster och ett socialt skyddsnät för arbetande inom den informella sektorn. Dessutom föreslogs en omfattande maktöverföring till olika direktdemokratiska organ, som t.ex. lokalsamhälles-, arbetar-, student- och bonderåd.

Bland de internationellt mer kända och kritiserade reformerna fanns förslagen om att presidentens mandatperiod ska förlängas från 6 till 7 år, och att gränsen för antalet gånger presidenten kan väljas om skulle tas bort. Vi spred information om förslagen och uttryckte vårt stöd för förslagen som helhet, som vi menade skulle varit ett stort steg framåt.

Som bekant röstade det venezolanska folket nej till förslaget med 1% marginal, ett nederlag som Hugo Chávez erkände under valnatten. Veckorna efter folkomröstningen publicerade vi flera analyser av orsakerna till nederlaget.

Uppropet till arbetarrörelsen

Vi började också i samma veva försöka samla den breda arbetarrörelsen kring ett mer allmänt hållet upprop till försvar av revolutionen. Det första steget kom när Kommunals största sektion, Västra Stockholm, beslutade på sitt årsmöte att stödja uppropet. Under hösten anslöt sig även Ung Vänster Storstockholm och Skånedistrikten till uppropet, för att sedan följas av Göteborg-Bohuslän och Uppsala på våren.

På Ung Vänsterkongressen var ett flertal Hands off Venezuela-aktivister valda till kongressombud av sina respektive distrikt. Några av dessa kamrater hade skrivit en motion som föreslog att Ung Vänster skulle stödja Hands off Venezuela-kampanjen och att förbundet skulle stödja uppropet. Efter en givande diskussion med brett deltagande röstades motionen igenom med röstsiffrorna 90-68. Senare har även Ung Vänster Dalarna och Vänsterpartiet Dalarna anslutit sig till uppropet.

Insamlingskampanjen för FRETECO

Under våren 2007 började vi också samla in pengar till FRETECO (Revolutionära fronten för arbetardemokrati och fabriksockupationer), som kämpar för nationaliseringar och arbetarkontroll. Vi hade med våra bössor på demonstrationer, bokbord, distriktsårskonferenser, besök hos lokalföreningar osv. Insamlingen inbringade totalt 8000 kronor under år 2007.

Föredrag hos föreningar

Sedan starten har vi varit ute och pratat om utvecklingen i Venezuela i en rad föreningar, framförallt Ung Vänsterklubbar och -distrikt, men vi har t.ex. också besökt SSU Gävleborgs sommarläger “Vadtorpsveckan”. I samband med Ung Vänster Storstockholm och Skånes distriktsårskonferenser år 2007 var vi på plats med information och höll även hälsningsanföranden. Vi har även deltagit med bokbord på Vänsterpartiets kongress.

Besök från Venezuela

På initiativ av Resolver arrangerades under år 2007 två talarturnéer med besökare från Venezuela. Vi spred information om och deltog på mötena under turnéerna, som bidrog till att sprida revolutionens budskap i Sverige.

Nationella mötet i Göteborg

I november 2007 sammankallade vi till ett nationellt möte för att stärka Hands off Venezuela-kampanjen och ge den en fastare grund. Deltog gjorde bl.a. Fransisco Contreras, ledamot i Vänsterpartiets partistyrelse och Venezuelas ambassadör Horacio Arteaga. Ung Vänstermedlemmar dominerade, men det fanns också en hel del SSU:are och äldre kamrater på plats.

Mötet öppnades av Ung Vänster Angereds ordförande Ylva Vinberg, och började med ett längre föredrag av Hands off Venezuelas internationelle sekreterare Jorge Martin. Efter frågestund och diskussion fortsatte vi med gruppdiskussioner utifrån tre olika teman – kvinnornas roll i revolutionen, förslaget till ny konstitution, och PSUV.

På kvällen ordnades det en fest där Lazze Ohlyz uppträdde, de donerade också en låda med CD-skivor för oss att sälja. Under dagen deltog 52 personer, och vi fick in 3000 kronor på insamling och försäljning under mötet.

På mötet lanserades också vårt studiehäfte “Revolutionen i Venezuela”, som vi arbetat med en tid. Studiehäftet beskriver på ett lättfattligt men ändå ingående sätt om revolutionens bakgrund och utveckling, och är uppdelad i kapitel med diskussionsfrågor, för att underlätta studier.

Socialistiskt Forum – filmvisning inför storpublik

På Socialistiskt Forum i Stockholm i november 2007 var vi på plats från tidigt och spred via bokbord, affischer och flygbladsutdelning på ABF-huset information om vår filmvisning senare på dagen. Forumledningen hade tilldelat oss en liten men fin och öppen lokal på nedersta våningen och ställt upp stolar för ungefär 30 personer.

Redan tio minuter innan visningen skulle börja insåg vi att det behövdes fler stolar, eftersom redan ett femtiotal dykt upp. Efter en intensiv stoljakt fick ändå ett tiotal sitta på trapporna, totalt slöt 85 personer upp för att se dokumentärfilmen “No volverán” som spelats in av Hands off Venezuela-aktivister på plats i Venezuela.

Under Socialistiskt Forum spred vi också information om mediekampanjen mot Venezuela och sålde några tiotal böcker, häften och filmer.

Talarturnén våren 2008

Mellan 24 april och 2 maj organiserade vi en talarturné med Antonio Betancourt, som jobbar på den arbetarstyrda fabriken Inveval i Venezuela. Där är han vald till fabrikskommitén som styr fabriken. Under sitt tio dagar långa besök i Sverige hann Antonio med fler än ett möte per dag. Öppna möten organiserades i Luleå, Sandviken, Borlänge, Göteborg, Lund, Malmö, Växjö och Stockholm.

Antonio besökte även SSU Gävleborgs kursgård Vadtorp, SSAB:s metallklubb i Borlänge, talade på ett möte med sjuttio strejkande sjuksköterskor i Göteborg, besökte Kvarnby folkhögskola i Malmö, 1-majtalade på Vänsterpartiet och Ung Vänsters demonstration i Stockholm, och besökte Lagenalagret i Jordbro. Antonio hann även med att besöka Ung Vänster Storstockholms distrikstcentral, träffade Eva Björklund – en av två internationellt ansvariga i Vänsterpartiets partistyrelse – och Venezuelas ambassadör Horacio Arteaga.

Totalt fick vi in närmare 30 000 kronor med bidrag från organisationer och insamlingar på möten. Av dessa gick drygt 15.000 kronor till att täcka resekostnaderna som talarturnén förde med sig. Vårt mål var att Antonio skulle åka hem med 5000 kronor till FRETECO. Det överträffade vi kraftigt. Sammanlagt samlades det in 11700 kronor till FRETECO inklusive ett bidrag på 500 kronor från SSU Sandviken och 2000 kronor från Handelsklubben på Lagena. 9200 kronor samlades in med bössor på mötena.

Utåtriktade aktiviteter

Vi har regelbundet haft utåtriktade aktiviteter såsom affischeringar och flygbladsutdelningar, bl.a. inför öppna möten, men också för att ge en motbild till medias osanningar. Hands off Venezuela-aktivister har deltagit på bl.a. kongresser och demonstrationer, t.ex. hade vi Första Maj-talare i Lund och Malmö i år samt bokbord på Socialistiskt Forum och Vänsterpartiets kongress.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: