Hands off Venezuela Sverige

Rapport från HoV möte under ESF i Malmö fredagen 19/9 – Latinamerikanska revolutionen idag!

Posted on: september 29, 2008

Fredagen den 19/9 under European social forum i Malmö höll Hands off Venezuela i samarbete med Kvarnby folkhögskola ett möte om Revolutionen i Latinamerika idag. Huvudtalare var Jorge Martin, Hands off Venezuela internationella sekreterare. Mötet var välbesökt med ca 50 deltagare som kom från olika delar av världen, bla Ryssland, Ungern, Slovakien och England.

Jorge började sin inledning med en historisk översikt av Latinamerika. Han berättade om den koloniala frigörelsen, om nationalhjälten Simon Bolivar. Han gav en bakgrund till det revolutionära samarbetet mellan de olika länderna med Venezuela som centrum. När Bolivar kämpade för frigörelsen från Europa gjorde han det med en tanke på ett enat Latinamerika, inte en kontinent indelad i olika stater. Det är just i detta internationella perspektiv som dagens samarbete och integration av de revolutionära rörelserna och dess spridning över kontinenten ska ses.

Jorges inledning spände över ett stort område. Han pratade om diktaturerna under årtionden fram till 80-talet, om erfarenheterna som man kan dra utifrån händelserna i och efter statskuppen i Chile 1973. Dessa erfarenheter ställdes mot de som folket gjorde under statskuppsförsöket i Venezuela 2002 – när högeroppositionen uppbackad av USA och oligarkin installerade näringslivsbossen Pedro Cormona som ny president – och satte Hugo Chavez i fängelse. Men aldrig förr har en statskupp besegrats så snabbt av folkets spontana kamp. Den venezuelanska arbetarklassen gick modigt ut på gator och torg och försvarade sin folkvalda president, Hugo Chavez och tvingade bort kuppmakarna.

Chavez politik analyserades och även situationen i staten och i rörelsen. Jorge beskrev revolutionens stora hot med framväxten av en kontrarevolutionär byråkrati i den venezuelanska statsapparaten och i den bolivarianska rörelsen som aktiv motarbetar varje försök till kamp och fördjupning av revolutionen. Exempel drogs från folkomröstningen i dec 2007 av grundlagsförändringar och även från det nya förenade socialistpartiets (PSUV) kongress och de olika fraktionerna och stridigheterna om partiets program och val till partiledning. Både i folkomröstningskampanjen och under kongressen kunde man se hur en reformistisk kontrarevolutionär byråkrati ställdes mot det ökade trycket underifrån från arbetare och gräsrotsaktiva och deras krav på att gå framåt och fortsätta och fördjupa revolutionen.

Mötet varade i över två timmar och deltagarna visade stort intresse för de analyser som Jorge och Hands off Venezuela presenterade. Alla hade mycket tankar kring vad som händer just nu i Latinamerika. Under den allmänna diskussionen väcktes frågor om allt från Chavez antiamerikanska framtoning, till det nybildade socialistpartiets roll i revolutionen och om den bolivarianska rörelsens förhållande till de sociala rörelserna m.m. Det blev en bra diskussion med stort deltagande från alla håll.

Mötet var väldigt lyckat och alla var vid dess slut överens om att det är viktigt att bygga upp ett stort solidaritetsarbete med de kämpande folken i Latinamerika. Solidarieter och internationellt stöd är oumbärligt för att revolutionen ska kunna lyckas och utgöra et exempel och inspiration för arbetare i alla länder.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: