Hands off Venezuela Sverige

Förslag till Strategidokument för solidariteten med Venezuela

Posted on: november 12, 2008

Vi lever i en tid av skarpa och plötsliga förändringar, ofta motsägelsefulla. Sida vid sida med revolutionens utbredning i Latinamerika ser vi i Europa en parallell utveckling av parlamentariska framgångar för högerkrafter, och återkommande generalstrejker och massdemonstrationer i ett antal länder.

Arbetarklassens vilja att strida för sina rättigheter har på de flesta håll inte kommit till organiserat uttryck. Detta har givit andrum för högern inom arbetarrörelsen, som vanligtvis kunnat undvika att ta ställning till de revolutionära processerna i Latinamerika, eller rentav angripit dessa.

Kapitalismens kris har bara börjat påverka arbetarklassen och arbetarrörelsen – med varsel, nedskärningar och hundratals miljarder i skattepengar till storbankerna. Den närmaste tiden kommer vi få se en ökad polarisering inom arbetarrörelsen. I takt med polariseringen kommer trycket inom arbetarrörelsen på att stödja den latinamerikanska revolutionen öka. När folk ställer sig frågor om kapitalismens misslyckanden kommer alltfler människors blickar rikta sig mot revolutionernas Latinamerika.

Stöd revolutionerna i Latinamerika, bryt med kuppmakarna!

Hands off Venezuela-kampanjens uppgift är att göra stödet för Latinamerikas frigörelsekamp till en fråga som ingen representant för arbetarrörelsen ska kunna ducka för. Vårt mål är inte ett okritiskt stöd eller att strypa debatt om den latinamerikanska revolutionens utveckling, men arbetarrörelsens ledning bör avkrävas ett grundläggande stöd för de latinamerikanska folkens kamp.

Vi kämpar för att socialdemokratin och fackföreningsrörelsen ska bryta sina band till kuppmakarna i Accion Democratica och den gamla, utdöende centralorganisationen CTV. Vi förespråkar att fackföreningsrörelsen erkänner den nya centralorganisationen UNT som de venezolanska arbetarnas legitima representant, och att arbetarrörelsen knyter kontakter med det nya partiet PSUV (Venezuelas förenade socialistiska parti), som samlar 5,7 miljoner medlemmar.

Ung Vänster, Vänsterpartiet och VSF

Ung Vänster beslutade på sin kongress i år att stödja Hands off Venezuela och anta vårt upprop till arbetarrörelsen. Vänsterns studentförbund har beslutat att anta HOV upprop till arbetarrörelsen. Vänsterns Studentförbund liksom Ung Vänster var på ett antal orter med och arrangerade möten under talarturnén i våras.

Vänsterpartiet i Falun har antagit uppropet. Vänsterpartiet i Dalarna och i Göteborg var med och stöttade turnén. I Vänsterpartiet finns det olika uppfattningar om revolutionen i Venezuela och om Hands off Venezuela. Det finns de som i rädslan för att upprepa okritiskt stöd till repressiva regimer inte tar konsekvent ställning för folkets kamp i Venezuela. Till partikongressen i våras hade det skrivits en motion om stöd till vårt upprop och med krav på att Vänsterpartiet ska knyta band till PSUV. Tyvärr var inte uppropet bifogat i motionen, vilket gjorde det svårt att anta motionen.

En majoritet av partistyrelsen besvarade motionen med ett angrepp på Hands off Venezuela-kampanjen, med argumentet att initiativet till kampanjen togs av International Marxist Tendency. Sex ledamöter i partistyrelsen reserverade sig dock mot svaret. Vi tycker det är synd att partistyrelsen valt att söka konfrontation med solidaritetsrörelsen för Venezuela, men dörren står alltid öppen för samarbete.

Vi har många positiva kontakter med partiföreningar och aktiva i partiet. En förutsättning för att bredda stödet för kampanjen inom Vänsterpartiet är att knyta starkare band till de många latinamerikaner som är medlemmar i partiet.

Även om det finns ett stort stöd för kampanjen inom Ung Vänster, VSF och Vänsterpartiet behöver vi stärka kampanjens ställning ytterligare genom att utveckla solidaritetsarbetet och inkludera fler. Bara genom handling kan vi visa att det behövs en kraft som kan försvara revolutionen i Venezuela, och att vi är den kraften.

SSU och S-studenter

Vi har samarbetat med SSU Gävleborg ex besökte Antonio under talarturnén deras kursgård Vadtorp och SSU Sandviken. I Skåne har vi fått stöd från SSU Centrum och samarbetat med SSU Skåne och SSU Frihet i Lund. I Växjö har vi samarbetat med S studenter. En stor insats under talarturnén gjordes av Socialdemokratiska projektgruppen PALME i Borlänge, som gick in med en större summa pengar och organiserade ett öppet möte. På flera orter har vi kunnat få till samarbeten mellan Ung Vänster, VSF, SSU och S-studenter. Det var positiva exempel på hur arbetarrörelsen kan samlas runt solidariteten med Venezuela, som vi vill utveckla vidare.

Arbetarrörelsen och den utåtriktade verksamheten

En grundläggande förutsättning för Hands off Venezuela-kampanjens framgångar i världen har varit inriktningen gentemot arbetarrörelsen. Vi kommer fortsatt ha kvar den prioriteringen, men vi måste även komma ut på gatorna mer och möta folk. Det direkta och personliga mötet är avgörande, och vi behöver förstå att det är omöjligt att komma ut med vårt budskap om vi enbart håller oss inom arbetarrörelsens och solidaritetsrörelsens kretsar.

Det ska vara en självklar rutin att ha bokbord och informationsmaterial på alla större vänsterarrangemang, och vi måste bli bättre på att ta kontakt med lokala föreningar för att komma ut och berätta om revolutionen i Venezuela. Vi ska eftersträva att stöd för revolutionen i Venezuela tas upp på varje årsmöte, årskonferens/årskongress och kongress i arbetarrörelsen.

Inom socialdemokratin och fackföreningsrörelsen kommer solidariteten först byggss lokalt och först genom tålmodig kamp sprida sig uppåt. Detta är lärdomen från Storbritannien, där lokala och regionala avdelningar av fackföreningarna vanns till stöd för Venezuela, för att sedan följas av de nationella fackförbunden och även centralorganisationen Trade Union Congress (TUC). Vi kommer att behöva ett stort tålamod i detta arbete, och inrikta oss på att nå samarbeten och stöd i första hand på lokal nivå.

Mediasituationen

Negativa nyheter har präglat rapporteringen om Venezuela i etablerad media de senaste åren. Därför har vi blivit tvungna att bemöta osanningar som sprids, och föra fram en motbild.

Vi kämpar mot mäktiga krafter, och fortfarande stöter man ofta på ogrundade negativa uppfattningar om den bolivarianska revolutionen i arbetarrörelsen.

Därför kommer vårt mediaarbete att vara fortsatt högt prioriterat, och vi kommer att behöva utveckla detta vidare. Som en del av det kommer vi upprätta en speciell maillista för mediabevakning, för att bättre kunna samordna bemötande av felaktigheter som sprids via medierna.

Ekonomin

Ett återkommande problem för kampanjen har varit ekonomin. Vi mottar inga statliga bidrag, och är därför helt beroende av bidrag från organisationer och enskilda. Hittills har vi alltid lyckats finansiera den verksamhet vi bedrivit med pengar från aktivister och föreningar inom arbetar- och solidaritetsrörelsen. Men det håller inte i längden, vi behöver få en mer stabil ekonomi.

Därför har vi lanserat Venezuelafonden, där man kan sätta in bidrag av valfri storlek, och även lanserat ett stödmedlemskap på 200 kr/år. Vi uppmanar alla som stödjer vårt arbete att bli stödmedlemmar och om möjligt bidra till Venezuelafonden. För att stärka ekonomin behöver stödmedlemskap bli självklart för de aktiva och Venezuelafonden sättas i fokus i de lokala grupperna.

Hemsidan och maillistan

Vår hemsida är en viktig plattform för att sprida information om våra aktiviteter, bemöta vad som står i media, och analysera utvecklingen i Venezuela. Vi behöver bli bättre på att sprida ansvaret för att översätta och skriva artiklar, och lokalgrupperna bör skriva rapporter när öppna möten och liknande arrangeras.

Utöver hemsidan har vi också den nationella maillistan, som en mer direkt kanal för att informera om aktuella aktiviteter och artiklar.

Lokalgrupperna

Just nu har vi lokalgrupper i Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge. Vi behöver få en organiserad närvaro på fler orter. Genom talarturnéerna, ESF och besök hos föreningar har vi byggt upp ett stort nätverk med kontakter. Detta måste förvandlas till organiserad Hands off Venezuela-verksamhet, med målsättningen att få igång tre nya lokalgrupper under det närmaste året.

Kommunikationen mellan lokalgrupperna och samordningsgruppen måste bli mer effektiv.. Verksamheten runtom i landet måste samordnas på ett mer naturligt sätt, och grupperna behöver ta fler initiativ på egen hand.

Samtidigt som vi inte vill att solidaritetsarbetet förstelnas, behöver vi gå mot en ökad formalisering av kampanjen. Den här konferensen är ett steg på vägen i att engagera fler i att forma kampanjen, vårt mål bör vara att inom det närmaste året förvandla Hands off Venezuela Sverige till en medlemsorganisation. Detta ska göras genom ett nationellt möte med representanter från lokalgrupperna i slutet av år 2009.

Lokala företrädare

Under nästa år ska vi bygga upp ett nätverk av lokala företrädare, som ska fungera som kontaktpersoner och representanter för kampanjen. Det är särskilt viktigt att ha företrädare på orter där vi ännu inte har fungerande grupper, för att intresserade enklare ska kunna komma i kontakt med Hands off Venezuela.De lokala företrädarna ska hålla kontakt med den nationella samordningsgruppen, för att kunna samordna omhändertagandet av intresserade.

Stora utmaningar

Vi har en tid bakom oss då vi tagit stora steg framåt och byggt upp en stark närvaro i arbetarrörelsen, och knutit band med den övriga Latinamerikarörelsen. Under det närmaste kommer vi behöva fördjupa samarbetet med andra latinamerikaorganisationer, och kämpa för att förvandla sympatisörer till aktiva byggare av kampanjen.

Vår styrka ligger i att vi kombinerar en bred och öppen inriktning med fördjupande och inspirerande aktiviteter, diskussioner och analyser. Vårt arbete finns inte till bara för att stödja revolutionen i Venezuela, utan en stor del av syftet är att knyta band mellan vänstern och arbetarrörelsen i Sverige och Venezuela. Vi tror att det finns stora möjligheter att lära och inspireras av varandra i ett ömsesidigt utbyte.

Om vi fortsätter och fördjupar det arbete vi inlett kommer kampanjen gå mot fortsatta framgångar, och etableras på allvar även inom fackföreningsrörelsen och socialdemokratin.

Utmaningarna framför oss är stora, men vi har redan uppnått saker vi inte trodde var möjliga när kampanjen lanserades på allvar nationellt i slutet av år 2006. Tiden är inne för att ta nästa steg och förvandla solidariteten med Venezuela till en självklarhet för hela arbetarrörelsen.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: