Hands off Venezuela Sverige

Entusiasm och framtidstro på solidaritetskonferens för Latinamerika i Stockholm

Posted on: december 1, 2008

konferens

Lördag 29 november gick solidaritetskonferensen för Latinamerika av stapeln på ABF-huset i Stockholm. Under sex timmar behandlades den senaste utvecklingen i Venezuela, Bolivia, Kuba och El Salvador, med talare samt inlägg och frågor från de 47 deltagarna.

Först ut för dagen var Euler Calzadilla, aktivist från Venezuelas förenade socialistiska partis ungdomsförbund (J-PSUV) och medlem i Corriente Marxista Revolucionaria, en av många fraktioner inom PSUV och J-PSUV. Euler inledde med att tala om resultaten i lokalvalen, som innebar en stor framgångar för PSUV, som vann 77% av guvernörsposterna och tillsammans med sina allierade vann 81% av kommunerna (av vilka ett litet fåtal vanns av partierna PPT och PCV).

Även om valen visar på revolutionens dominans i landet, så påpekade Euler de varningstecken som kan synas. Oppositionen vann i de tre mest folkrika delstaterna, och borgmästarposten i Storcaracas (Alcaldia Mayor).

Efter tio år av revolution har mycket förändrats, men Venezuela förblir i grunden samma djupt ojämlika kapitalistiska land som när revolutionen inleddes. Revolutionen har uppnått stora sociala framsteg inom alfabetisering, lägstalön, utbildning och hälsovård – men fattigdom, korruption och kriminalitet plågar fortfarande landet.

Det har bidragit till en trötthet bland ett skikt av de som stödjer president Chávez, vilket visar sig om man jämför fattiga och rika områden i t.ex. Caracas, där de rika områdena konsekvent hade högre valdeltagande. Eulers budskap var att det krävs en socialistisk offensiv och att man bryter med kapitalismen och bygger upp en ny stat som bygger på lokalsamhälles- och arbetarråd. Genom förstatliganden av storföretagen och bankerna skulle man kunna få en kontroll över ekonomin, genomföra stora investeringar och samla Venezuelas enorma resurser för att bygga upp landets ekonomi för att komma befolkningen till del.

Kampen i Bolivia, Kuba och El Salvador

Efter Eulers tal kom Alvaro Miranda från Stödgruppen för Bolivia in och gjorde en översikt över bakgrunden till den bolivianska revolutionära processen, vad man har uppnått och hur man kan gå vidare för att Bolivias folk ska uppnå sin befrielse. Alvaro beskrev hur Bolivia tidigare varit en apartheidliknande rasistisk stat, där ursprungsfolken – aymara, quechua osv – diskriminerats och utsatt för rasistisk hets. Denna rasism fortgår i högerns fascistiska aktioner i ”halvmånen”, de områden där jordägarna och kapitalisterna lyckats dra med sig en stor del av medelklassen mot den nationella regeringen.

Eva Björklund, ledamot i Vänsterpartiets partistyrelse och aktiv i Svensk-kubanska föreningen, fortsatte konferensen med att berätta om den kubanska revolutionens roll i Latinamerika, om vikten av att försvara den och om dess framtid. Hon poängterade den ständiga fokus som USA-imperialismen haft på att kväsa den kubanska revolutionen, och förhindra att andra länder i Latinamerika skulle ta efter de positiva exempel inom fr.a. social rättvisa som Kuba uppnått.

Även om det finns olika åsikter om vägen framåt för revolutionerna i Kuba och Bolivia, står vi beslutsamt för att försvara dessa mot imperialismens angrepp, och vi försvarar utan att tveka de stora framsteg som gjorts. När det gäller Kuba skulle en återgång till kapitalismen innebära ett stort bakslag för det kubanska folket, och som Kubas utrikesminister Felipe Roque uttryckt det, att ”Kuba skulle bli en stadsdel i Miami”.

Revolutionens framtid på Kuba är tätt förknippad med dess framtid på hela den amerikanska kontinenten – inklusive utvecklingen av de kämpande sociala rörelserna i USA. Med Venezuelas naturresurser och Kubas mänskliga resurser har revolutionen mäktiga verktyg för att stärkas och spridas på kontinenten, och utgöra en inspiration för arbetare och ungdomar i hela världen.

Innan lunch talade också Hugo Garcia från svenska FMLN-kommittén om de kommande valen i El Salvador. Vänstern har stora möjligheter att vinna, men det finns en oro för att högern ska använda sin makt inom statsapparaten för att genomföra valfusk. Med all säkerhet kommer medierna, liksom när FMLN:s Schafik Handal ställde upp i senaste presidentvalet, användas av högern som plattform för massiv smutskastning av vänstern.

Garcia inbjöd Hands off Venezuela och Vänsterpartiet att skicka valobservatörer till El Salvador, för att minska möjligheterna att valfusk genomförs utan reaktioner från omvärlden. Hands off Venezuela uppmanar hela arbetar- och solidaritetsrörelsen att vara på sin vakt inför valen i El Salvador, för att snabbt kunna genomföra solidaritetsaktioner vid behov.

Internationalismen inom socialdemokratin

Översikten över kampen i El Salvador, Kuba, Bolivia och Venezuela avrundades med ett tal av Ellinor Eriksson, som är ledamot i SSU:s förbundsstyrelse. Ellinor betonade hur arbetarrörelsens internationella solidaritetsarbete på många sätt har gått förlorat, och pratade om vikten av att försvara de stora framsteg som genomförts genom de latinamerikanska folkens kamp under de senaste åren.

Inom socialdemokratin finns många, såväl unga som veteraner, som med stolthet minns när Olof Palme höjde rösten mot USA-imperialismen, uttryckte sympati för den kubanska revolutionen och knöt band med kämpande rörelser i tredje världen. För oss i Hands off Venezuela-kampanjen är det en självklarhet att samarbeta med alla som ärligt vill kämpa för en bättre värld, och som stödjer kampen i Latinamerika. Genom öppen diskussion och samarbeten kan vi få igång en positiv diskussion inom arbetarrörelsen, som bidrar till ett uppsving för internationalismen och socialismen inom vår rörelse.

Lena Ericsson-Höijer, mångårig facklig aktivist i Kommunal Västra Stockholm, pratade efter Ellinor om hur arbetarrörelsen grundades med de socialistiska idéerna i centrum, men hur dessa idéer först förvandlades till en kostym man bara tar på sig vid högtidliga tillfällen, och numera hänger längst inne i garderoben. Det Latinamerika och den ekonomiska världskrisen visar är att arbetarrörelsen hade rätt från första början – kampen för socialismen måste börja här och nu!

Bygget av Venezuelas förenade socialistiska partis ungdomsförbund

Efter lunch återkom Euler Calzadilla med ett längre föredrag om bygget av J-PSUV, och fokuserade särskilt på den konflikt som utbröt vid grundningskongress. Den provisoriska ledningen för J-PSUV lade fram ett förslag till stadgar, som efter diskussioner i smågrupper avvisades av en stor majoritet av delegaterna som auktoritära.

Euler menade att det under kongressen användes byråkratiska metoder från den ovalda ledningen för att försöka pressa igenom sitt förslag, bl.a. genom att ersätta gemensam debatt med utflykter och musikuppträdanden. Detta upprörde många på kongressen, som kände sig bestulna på debatten. Efter att ha mött starkt motstånd i gruppdiskussionerna kom ledningen plötsligt fram med ett helt omarbetat förslag till stadgar, som i väldigt stora delar reflekterade delegaternas vilja. Detta såg Euler som en seger för delegaterna.

I diskussionen som följde efter Eulers föredrag togs det bl.a. upp vad Euler egentligen menade när han pratade om en ”byråkrati” och ”intern höger” inom rörelsen. Det lyftes också fram att även ultravänsterismen är ett stort problem för den bolivarianska rörelsen.

Euler besvarade dessa inlägg med att säga att det självklart finns ärliga kämpar på viktiga poster inom rörelsen, men att det är vanligt att människor när de får en hög lön, fint kontor och tillgång till stora ekonomiska resurser, får mindre bråttom att nå socialismen, och vänder sig bort från de som fört de till makten. Euler menade att sådana personer regerat i flera av de delstater där den bolivarianska rörelsen förlorade, och sa att Aristubulo Isturiz, PSUV:s kandidat i Storcaracas, var den enda kandidaten som förlorade i de största områdena som han skulle ”stoppa i handen i elden för”. Han poängterade också att ultravänsterismen verkligen är en fara för rörelsen, ”en cancer som revolutioner kan drabbas av”.

Seluah Alsaati, ordförande för Ung Vänster Storstockholm, höll därefter ett hälsningsanförande, som betonade hur kampen i Latinamerika är en inspiration, och varje steg framåt för rörelsen innebär ett barn till som kan gå till skolan, folk som lär sig läsa, kan äta sig mätta och få gratis vård när de behöver det. Seluah skickade en hälsning från sin organisation till arrangörerna och konferensdeltagarna, med tack för inbjudan och löfte om fortsatt försvar av revolutionerna i Latinamerika.

Strategidokument för solidariteten med Venezuela

Slutligen kom vi in på förslaget till Strategidokument för solidariteten med Venezuela, som gjorts tillgängligt för alla som velat komma till konferensen, via hemsidan och som utskrifter som delades ut under dagen. Tanken var att folk som vi samarbetat med och som är intresserade av solidaritet med Venezuela skulle kunna bidra med åsikter och idéer om dokumentet.

Tyvärr fick vi en viss tidsbrist, vilket förhindrade en mer djupgående debatt om dokumentet, men en kort presentation av dokument hölls ändå av undertecknad, varpå det öppnades för förslag och frågor. Ett konkret tilläggsförslag som antogs av konferensen var att skriva en grundläggande pamflett om revolutionens Latinamerika, som kan spridas i arbetarrörelsen. Förslaget till strategidokument antogs enhälligt med nämnda ändring.

Några centrala punkter i Strategidokumentet var lanserandet av ett stödmedlemskap, satsningen på att få igång minst tre nya lokalgrupper nästa år, och målet att förvandla Hands off Venezuela till en medlemsorganisation, vilket ska genomföras på ett årsmöte med delegater från lokalgrupperna, i slutet av år 2009.

Efter en kort avslutning av Euler Calzadilla om kopplingen mellan kampen i Latinamerika och övriga världen, avslutades konferensen traditionsenligt med sjungande av Internationalen. Vi vill tacka våra medarrangörer – Ung Vänster Storstockholm, Vänsterns Studentförbund och SSU-Facken – alla talare under dagen, ni som har hjälpt till att sprida informationen om konferensen, och givetvis alla deltagare.

Erik Andersson

Fotografier tillkommer inom den närmaste dagarna.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: