Hands off Venezuela Sverige

Archive for januari 2009

Stockholm

12 februari kl 18:00

Stockholms Universitet, sal B419, B-huset Entréplan

Kom dit direkt eller möt upp vid t-banan 17:50

T-bana: Universitetet

Talare: Zulima Rojas Mavares, Venezuelas ambassad

Martin Lööf, Hands off Venezuela

Göteborg

18 februari kl 18:00

Samlingssalen Viktoriahuset, samma byggnad som Hagabion, Linnègatan

Hållplats: Prinsgatan

Talare; Petra Edlund nyligen hemkommen från Venezuela

Frågor? Maila info@handsoffvenezuela.se eller ring 073 7040457

Vi har just nåtts av nyheten att alla poliser som var inblandade I repressionen mot Mitsubishiarbetarna har suspenderats och lämnats over till rättvisan, på order av Anzoateguis governor Tarek William Saab. Guvernören deklarerade också att han hade kontaktat arbetarnas familjer och represnetanter för att framföra sina kondoleanser och erbjuda de allt stöd i sin makt.

Läs hela inlägget här »

trabajador_asesinado_1

På eftermiddagen den 29 januari så mördades två arbetare av polisen i delstaten Anzoategui, Venezuela. Arbetarna som dödades var Pedro Suarez från Mitsubishi och José Marcano som arbetade på den närliggande fabriken Macusa. De dödades när den regionala polisen i Anzoategui försökte vräka hundratals arbetare som hade ockuperat Mitsubitshifabriken (MMC).

Läs hela inlägget här »

Som en del av er vet så kommer det den 15 februari hållas en folkomröstning i Venezuela för att avgöra om grundlagen ska förändras för att presidenten ska kunna väljas om. Konkret gäller det att president Chavez ska kunna väljas om, förutsatt att det Venezuelanska folket vill det. Valet handlar inte om att Chavez ska kunna bli livstids president vilket är en vanlig felaktig uppfattning. Om det blir ett nej så skulle det innebära att detta är Chavez sista mandatperiod.

En seger i folkomröstningen kommer att stärka revolutionens krafter. Det bästa sättet att garantera en seger är att visa för folket att revolutionen innebär förbättringar. Om regeringen skulle nationalisera ett stort bolag så skulle den sida som stödjer revolutionen vinna eftersom det skulle innebära att moralen hos revolutionens bas skulle höjas.

Folkomröstningen behöver ses som en del av ett större politiskt sammanhang. En analys från Venezuelas ges här av Corriente Marxista Revolucionaria (CMR är aktiva inom Venezuelas socialistiska parti, PSUV). Detta är ett utdrag ur en längre text.


1. Regionalvalen nyligen visade att den överväldigande majoriteten av befolkningen är med revolutionen, och vill gå mot socialismen, detta visas av att röstetalet ökade med en miljon sedan konstitutionsfolkomröstningen. Men resultaten visar också det vi har talat om sedan ett år tillbaka: att en viktig del av befolkningen (två miljoner röstare), som röstade för socialismen i presidentvalen 2006, inte nås med prat utan med handlingar. Valskolket från en viktig del av chavismen, som ett resultat av dess missnöje med byråkratin, är ett varningstecken som reflekterar faran för en fördjupning av apatin och skepticismen mot revolutionen hos en del av massorna. För att bekämpa denna fara är det nödvändigt att vidta bedstämda åtgärder mot kapitalismen, lösa folkets mest pressande problemen, som är det enda sättet att återta de väljare som stannade hemma.

2. Oppositionen kombinerar alla typer av kamp för att krossa massornas revolutionära rörelse. Innan valen förklarade vi att om oppositionens skulle vinna guvernörsposter och borgmästarposter skulle de användas som baser för en reaktionär offensiv mot revolutionen. På bara några dagar har vi sett detta perspektiv förverkligas, med en kontrarevolutionär attack utförd av fascistiska styrkor med stöd av polisen, mot missionerna, folkmaktens hus, kubanska läkarna, lokalsamhällesråden, hälsocentralerna (en av de sönderslagna) och mot alla de andra revolutionära segrarna, i de områden där oligarkin har vunnit.

3. En ny period i revolutionen har börjat, markerad av ett fördjupande av kampen mellan revolution och kontrarevolution, och samtidigt av en höjd polarisering mellan vänstern och högern inom den bolivarianska rörelsens led, mellan reformism och revolution. Kapitalismens djupgående världskris, som kommer att påverka Venezuela enormt, kommer att fördjupa dessa motsättningar.

4. De utmaningar som möter den bolivarianska rörelsen är stora. Nu mer än någonsin är det nödvändigt att arbetarna, den revolutionära ungdomen, bönderna och de folkliga ledarna (samhällets levande krafter), kämpar intill döden för den bolivarianska revolutionens seger med hjälp av ett marxistiskt program, som skulle tillåta oss att kämpa effektivt mot byråkratin och göra PSUV och J-PSUV till verkliga verktyg för att krossa kapitalismen en gång för alla, och påbörja byggandet av ett socialistiskt samhälle.

5. Debatten om återval av presidenten har också påbörjats. Marxisterna deltar i främsta ledet tillsammans med massorna i debatten och i kampanjen för återvalet av Chávez, med den revolutionära marxismens idéer, i kamp mot reformisternas idéerna, som t.ex. blandekonomin och deras motstånd mot nationalisering av produktionsmedlen. Vi förstår det massorna också förstår: att det är centralt att borgarklassen inte återvinner presidentposten!

6. Det enda sättet att garantisera en seger för konstitutionstillägget om återval av presidenten är att, samtidigt som man debatterar och kampanjar, vidtar åtgärder för att krossa kapitalismen. Vilket är det bästa sättet att garantisera återvalet, återvinna rösterna från 2006 och kämpa mot fascismen? Att expropriera ekonomins huvudsektorer, som kapitalisterna använder för att organisera fascismen, vi talar om storindustrin, bankerna och storgodsen.

Hands off Venezuela kommer att uppmärksamma folkomröstningen genom ett offentligt möte i Stockholm torsdagen 12 februari. Vi uppmanar alla att följa vad som händer och vara beredda på att besvara felaktiga påståenden som sprids i media.

Martin Lööf

Hands off Venezuela

Hands off Venezuela manar alla latinamerikanska organisationer att sätta in alla tillgängliga krafter för att mobilisera till stöd för det palestinska folket. Den israeliska regimens massaker på lokalbefolkningen i Gaza understöds av USA-imperialismen, som förlitar sig på framförallt de israeliska, egyptiska och saudiska regimerna för att hålla massorna i regionen nere.

Idag är det de härskande i Israel, Egypten och Saudiarabien som USA lutar sig mot – 1973 var det den chilenska överklassen, 2002 oligarkin i Venezuela, och vi minns alla de hundratusentals kamraterna som slaktades av imperialismens lakejer på den amerikanska kontinenten under 80-talet.

När vi går ut med denna uppmaning är det därför i övertygelsen om att de latinamerikanska och arabiska folken har samma fiende – imperialismen och det kapitalistiska system som den baserar sig på. Vi har de senaste tio åren sett hur Latinamerikas versioner av Hosni Mubarrak, Kung Abdullah och Mahmud Abbas allt mer har ersatts av ledare som Hugo Chávez, Rafael Correa och Evo Morales.

Detta har möjliggjorts genom masskamp, och av detta drar vi slutsatsen att det palestinska folkets befrielse kommer sammanfalla med Mellanösterns frigörelse från imperialism och kapitalism. Vi ser med hopp på den upprorsstämning som den israeliska krigsmaskinen har väckt runtom i Mellanöstern, från Egypten till Libanon och Marocko.

För inte lång tid sedan hade de härskande i Latinamerika samma maktfullkomliga miner som eliten i Mellanöstern har nu. Det Latinamerika visar är att det går att besegra imperialismen och deras allierade, liksom den tidigare slagits tillbaka i Vietnam och Algeriet.

Vi i Hands off Venezuela kommer att delta i mobiliseringarna för Gaza med våra blygsamma krafter, och uppmanar alla andra latinamerikanska organisationer och solidaritetsrörelser att göra detsamma.

Solidaritet med folket i Gaza – alla ut på gatorna!

Hands off Venezuela Sverige

img_5430

Från den 24 november till 9 december besökte Euler Calzadilla från Venezuela Skandinavien.  Euler är medlem i Venezuelas förenade socialistiska partis ungdomsförbund (J-PSUV) och var ombud på deras konstituerande kongress. Han är även medlem i Corriente Marxista Revolucionaria, en marxistisk grupp inom PSUV. Till det så arbetar han med FRETECO (Revolutionära fronten för fabriksockupationer och arbetarkontroll).

Läs hela inlägget här »