Hands off Venezuela Sverige

Archive for maj 2009

Nej till byråkratiskt sabotage mot den arbetarkontrollerade fabriken Inveval

Nationalisera de ockuperade fabrikerna

Inga fler mord på fackföreingsledare

En internationell appell av Freteco till arbetare i hela världen

Läs hela inlägget här »

Pressmeddelande från fackföreningen på Mitsubishifabriken i Venezuela

Vi arbetare på Mitsubishi- och Toyotafabrikerna har utkämpat ett slag som överskrider de ekonomiska kraven, och har fått en politisk betydelse. Vår kamp har förvandlats till en nationell referenspunkt i den sanna kampen för socialismen.

Vi har konfronterats av imperialistiska transnationella företag, högerns politiska aktörer – såsom domare, chefer, poliser och de privata medierna, den nuvarande borgerliga staten – som utfört sina fascistiska attacker med understöd av den reformistisk-byråkratiska attityden hos funktionärer och ledare för de regionala regeringarna, nationella makterna, arbetsministeriet och fackföreningsfederationen.

Denna situation har lett till att tre arbetare har mördats – Javier Marcano, Pedro Suarez och nu senast Argenis Vasquez. Detta har visat oss att vi måste kämpa på flera fronter samtidigt, och att trots motståndet från arbetarklassen, den revolutionära solidariteten från fackföreningarna, sociala och arbetarrörelser på regional, nationell och internationell nivå, är vi utsatt för politiskt tryck, vilket var fallet på Mitsubishi. På Mitsubishi såg vi oss tvingade att på ett extrainkallat stormöte försöka uppnå de för tillfället möjliga kraven, och avbryta strejken. Vi lyckades avtvinga arbetsköparen krav av historisk vikt, som innebär ett framsteg och en referens för arbetarna i vårt land, som t.ex:

– Betalandet av förlorade löner under strejkdagarna (till ett värde av 14 miljoner kronor)
– Betalande av ersättning för de tre nationella festdagarna 10, 11 och 12 juli, i enlighet med regeringsbeslut från år 2007 (till ett värde av cirka 2 miljoner kronor)
– Betalning av arbetsresor fr.om. juli 2007 till denna dag (till ett värde av cirka 4,5 miljoner kronor)
– Postum ersättning för arbete på lördagar och söndagar (till ett värde av cirka 13 miljoner kronor)
– Mitsubishi har ingått avtal om att inte anlita fler outsourcade företag
– Mitsubishi har ingått avtal om att betala full lön till de mördade kamraterna Javier Marcanos och Pedro Suarez barn, fram tills de fyller 21 år, och betalandet av alla utgifter för den skottskadade arbetaren Alexander Garcias

Vi arbetare känner oss stärkta av de uppnådda kraven, att vi har erövrat respekt för våra konventionella och legala rättigheter, som är icke-förhandlingsbara. Denna kamp har inspirerat oss mycket att organisera oss och ge en impuls till föreningen av arbetarna i hela Venezuela och världen, med förslaget att förbereda oss för att möta de kommande hoten från kapitalisterna. Denna kamp har som mål att fullsätndigt krossa den borgerliga staten som fortfarande dominerar i Venezuela, försvara våra rättigheter och bygga den socialistiska staten. Arbetarnas kamp, det förtryckta folkets kamp, böndernas kamp mot bossarna har många likheter med krig mellan nationer, vilket klargör för oss den politiska och historiska rollen som arbetarklassen innehar, och åt vilket håll vi bör gå:

1. Att praktisera solidaritet utan vinstmotiv och praaktisera ärlig enighet är nödvändiga element för framgång för arbetarrörelsen. Att stärka klassjälvständigheten hos arbetarklassen gentemot regeringar och institutioner är grundläggande för att inta det revolutionära avantgardet som den bolivarianska revolutionen behöver. Det behövs för att kunna besegra reformismen, byråkratin och korruptionen, samt fördjupa basdemokratin, vilket kommer möjliggöra för arbetarklassen att ta kontroll över fackföreningarna, produktionsmedlen och den politiska makten. Detta är den enda vägen till kollektiv utveckling och ett bättre liv för vår nation och folken i världen.

2. Vi arbetare bör följa förslaget från vår president den 1 december 2008: ”Varje företag där arbetarna utsätts för problem måste räddas, för att förvandla dessa företag till genuint social egendom”, och detta bör göras under folkmaktens kontroll.

3. Vi arbetare bör ta initiativ till en konstituerande kongress eller nationellt möte för översyn, korrigering och återimpulsering av fackföreningsrörelsen, i syfte att rädda de och ställa de under arbetarklassens kontroll.

4. Arbetarna i bilindustrin bör ta initiativ till bildandet av en bilarbetarfederation.

5. Vi arbetare bör skapa vårt eget kampprogram: för en ny arbetslag, en ny lag om social säkerhet, om arbetarråden, till försvar för jobbtryggheten, för återtagande av stängda fabriker under arbetarkontroll, sänkning av arbetstiden, eliminering av outsourcing, och för att skapa alla typer av lagar som verkligen gynnar folket, och byggandet av en socialistisk stat.

6. Vi bör med kraft stödja arbetarnas kamp på Vivex, och på alla andra fabriker som ockuperas av arbetarna med krav på expropriering.

7. Vi arbetare bör ta initativ till att det i vårt land utvecklas en planerad ekonomi som garanterar folkets rätt till hälsa, trygghet, gratis utbildning, bostäder och mat till tillgängliga priser. I detta syfte behöver tre saker göras: nationalisering av bankerna för att garantera ett pålitligt finansiellt system, expropriering av jorden och de strategiska företagen under arbetarklassens och lokalsamhällesrådens kontroll. Dessa företag får inte hamna i händerna på den privata sektorn eller reformistisk-byråkratiska funktionärer som vill berika sig på bekostnad av arbetarnas svett.

Till de mördade arbetar-, bonde- och lokalsamhällesledarnas ära bör vi organisera ständiga gatumobiliseringar mot straffriheten för de ansvariga, och med kravet på tillsättandet av en nationell kommission för att uppnå fängslandet av de intellektuellt och materiellt ansvariga för dessa brott.

Vi vill tacka följande organisationer för att ha stått på vår sida under denna kamp, och vi manar de att behålla denna ärliga och nödvändiga enighet, för revolutionens offensiv i riktning mot socialismen:

SUTRAVIVEX SINUTRACOMERCIO SINTRACOPROAL
SINTRAPETRORINOCO FENTRASEP FEDEPETROL
SUGREGANZ FERTINITRO SIBOTEANZ
SUTRABALECH SUNTRAS SESTRASALUD
ASOBOJUPEANZ SINTRAVIPROEA SINUOBANZ
SITRAEDISALBA SINTRAIBEAN SUNTHEL
SINUTRAMACUSA SINTRAUNICASA SINAFUM
SINUTRAPETROL SIPROMUSOP SITRAVENGAS
STRAPPHMCA UNETE-ANZOATEGUI FRETECO
CORRIENTE MARXISTA REVOLUCIONARIA
SINTNAPR-FUTPV UNETE-ARAGUA
M. La jornada UNETE-Carabobo SINTRATOYOTA
U.N.T-BARQUISIMETO Consejo C.Jose Antonio Anz Corriente Marea Socialista
Consejo C.B/Sinai Consejo C.B/Industrial Consejo C. La Aduana III
Consejo C.Lourdes de Cedeño Consejo C.Los Totumos Consejo C.B/Universitario
Consejo C.B/Las Palma Consejo C.Boyaca Consejo C. Valle de Neveri
Consejo C,B/Sucre Consejo C. Nuevos Vencedores Consejo C.B/Guamachito
Consejo C.B/Valle Los Montones Consejo C.B/La Linea II Consejo C. Campo Claro I y II
Consejo C. Santa Eduvigen Consejo C. Los Vidriales TRABAJADORES COCA-COLA
Consejo C.Fuerza Revolucionaria TRABAJADORES PROCAM TRABAJADORES DE SIGO
TRABAJADORES DE CEMEX TRABAJADORES TAPA CORONA Federación de Consejos Comunales

Det är dags nu! För ett nationellt möte av arbetare och fackföreningsorganisationer till de mördade kamraternas ära. Arbetande människor, klasskriget har inletts, bossarna vill mörda oss. Låt oss göra upp en gång för alla med det moderna slaveriet och kämpa för vår frihet!