Hands off Venezuela Sverige

Archive for september 2009

inspiration latinamerika

Vänsterns internationalla forum och Latinamerikagrupperna står som huvudarrangörer för Inspiration Latinamerika. Tanken är att samla alla organisationer som arbetar med Latinamerika för en helg av föreläsningar i Rinkeby i Stockholm. Under helgen kommer inbjudna gäster från olika delar av världen delta.

INSPIRATION LATINAMERIKA mobiliserar alla krafter för uppmärksamma ursprungsfolkens motståndsdag och den folkliga kampen på den latinamerikanska kontinenten.

INSPIRATION LATINAMERIKA mobiliserar kvinnoaktivister till årets stora Internationella Kvinnokonferens om deltagande demokrati och kvinnors frigörelse.

Ett spännande forum med seminarier, aktivism, kultur och folkfest. Lyssna på kvinnor från Syd och Öst som berättar om lyckade exempel på kamp.  

Hands off Venezuela är medarrangör ihop med andra organisationer som arbetar med Latinamerika. Vi arrangerar en filmvisning och ett seminarium.

Film: Ockuperade fabriker

Lördag 14.15-15.00

Plats Rinkebyskolan klassrum 3

Spanskt tal/Engelsk text

En dokumentärfilm (40 minuter) som intervjuar olika personer som kämpar i revolution i Venezuela. Vi möter arbetare från olika fabriker som har gått samman i organsiationen FRETECO (revolutionära fronten för fabriksockupationer och arbetarkontroll).

Seminarium: Demokrati på arbetsplatsen – arbetarkontroll i Latinamerika

Söndag 11 0ktober 9.45-11.15

Plats Rinkebyskolan klassrum 1, Rinkebystråket 53

I flera länder när företag har lagts ner så har ar­betare ockuperat företagen och fortsatt driva dem under arbetarkontroll. Kom till ett före­drag som handlar om de erfarenheter och ut­maningar som finns från Latinamerika när det gäller arbetarkontroll.

Det finns många olika seminarier som är intressanta, läs gärna hela programmet

Ett av de mest aktuella seminarierna är det som handlar om Honduras och motståndet mot kupp-regimen. Delta gärna på det seminariet som arrangeras av Resocal.

Statskuppen och det demokratiska motståndet

Lördag 11 oktober 15.15-16.15

Bredbysalen Rinkeby Folkets Hus Skårbygränd 1

Erasto Reyes som är ev ledarna för Frente Nacional contra el golpe del estado i Honduras berättar om kampen.

Spanskt tal översätts till svenska

Arrangeras av Resocal

 Honduras är slitet mitt itu. På ena sidan står de arbetande massorna, på andra sidan står överklassen, den militära och mediala eliten; kort sagt alla de krafter som hållit stryptag på Latinamerikas folk så många år i sträck. Dessa krafter har öppet visat sitt förakt för demokratin och konstitutionens principer, och verkställt sitt förakt till priset av många människors blod och lidande. Läs hela inlägget här »