Hands off Venezuela Sverige

Namninsamling för arbetarna på Mitsubishi i Venezuela – Försvara fackföreningen mot attacker

Posted on: oktober 6, 2009

En än en gång är arbetarna på Mitsubishi bilfabrik (MMC) i Barcelona, Anzoategui i Venezuela och deras fackförening Singetram utsatta för en attack. I Januari i år kämpade arbetarna på MMC för att försvara inhyrda arbetares rättigheter. I strid mot lagen så ville arbetsgivaren avskeda dem. Den här kampen ledde till en två månader lång ockupation av fabriken. När polisen ville häva ockupationen dödades två arbetare. Genom kampen uppnåddes en delseger som inspirerat andra arbetare. Ett resultat av kampen är arbetarna på Mitsubishi och deras fackförening metoder blivit en referenspunkt för andra arbetare i Anzoategui, i bilindustrin och inom den venezuelanska fackföreningsrörelsen.

Företaget försökte att bryta ner arbetarnas motståndskamp och krossa deras fackförening genom att i September genomföra en lockout. De sa att fackföreningsledarna var bråkmakare som inte går att förhandla med och att de var tvungna att stänga fabriken. Ännu en gång genomfördes en lyckad kampanj som involverade lokalsamhället och arbetare i Anzoategui vilket ledde till att verksamheten återstartades den 21 september.

Men samma dag förklarade fabriksledningen att de varslat 156 arbetare vilket inkluderade 11 som sitter i fackföreningens ledning. Detta är ett klart försök att krossa fackföreningen och bryta ner arbetarnas vilja att kämpa. Fackföreningsledarna stödjer alla president Chavez och Venezuelas föreande socialistiska parti, PSUV. Dessvärre har arbetsmarknadsministern accepterat varslen mot de elva fackföreningsledarna utan att lyssna på arbetarna. Singetram har organiserat en kampanj i Venezuela samtidigt som de uppmanar till internationell solidaritet. Vi uppmanar fackligt aktiva och andra att underteckna brevet och skicka det till arbetasmarknadsministern.

Brev: Sätt stopp för förföljelserna av arbetarna på Mitsubishi i Venezuela

Till Venezuelas arbetsmarknadsminister

María Cristina Iglesisas

Vi vill uttrycka vår oro över situationen som arbetarna på Mitsubishi bilfabrik (MMC) i Barcelona, Anzoategui, har varit utsatta för de senaste året. Dessa arbetare som är organiserade i fackföreningen Singetram som organiserar majoriteten av de anställda har varit framgångsrika i att försvara sina rättigheter. Arbetarna har följt lagen när de kämpat och följt de regler som finns i Venezuelas lagar. Angående lagarna bryter företaget ständigt mot de lagar som försvarar arbetarans rättigheter. Till exempel har fackföreningen uppnått förbättringar när det gäller hälsan och säkerheten, något som lett till att de mer än 500 arbetare som lider av arbetsrelaterade skador har fått tryggare anställningsvillkor och arbetsförhållanden. Dessa skador är orsakade av de farliga förhållanden som råder på grund av de villkor som företaget tvingar på arbetarna. Singetram är en bolivariansk fackförening som är del av den Socialistiska arbetar-fronten (en del av Venezuelas förenade socialistiska parti, PSUV) och dess ledare är medlemmar av PSUV och stödjer president Chavez.

Företagsledningen har hela tiden velat velat bryta ner arbetarnas motstånd genom lockouts, hot och avskedanden. Ett exempel var i januari då korrupta polisofficerare agerade på företagets order och sköt ihjäl två arbetare när de ville häva en fabriksockupation. Cheferna på företaget har dragit igång en förtalskampanj i Anzoategui där man sprider rykten om att arbetarna på Mitshubitshi är våldsamma och radikala. Rykten som inte stämmer, arbetarena har alltid följt gällande lagar. Det som sker är att offren pekas ut som angripare. Som ni väl känner till, så var det så kuppmakarna agerade den 11 april. De ville kriminalisera folket och dess ledare, i ett försök att bryta ner rörelsen och rättfärdiga repressionen.

Det är allmänt känt att du alltid har försvarat idén att arbetarklassen måste spela en nyckelroll i den venezuelanska revolutionen. Vi vill nu uppmana dig att ingripa till dessa arbetares försvar för att förhindra att Mitshubitshi trampar på arbetarnas rättigheter.

Nyligen fick vi höra att arbetsmarknadsministeriet på företagsledningens begäran har accepterat att företaget varslar elva ledare för Singetram, detta samtidigt som företaget öppnas efter lockouten. Med tanke på denna attack så vill vi att du verkar för att varslen dras tillbaka och att du hjälper till att få slut på förföljelserna av arbetare från företaget.

Inga fler förföljelser av arbetarna på Mitsubishi!

Inga avskedanden av de elva fackföreningsledarna!

Solidariska hälsningar

Skicka namnunderskrifter till info@handsoffvenezuela.se så vidareförmedlar vi dem

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: