Hands off Venezuela Sverige

FRETECO blir formell del av fackföreningsrörelsen

Posted on: januari 23, 2010

Uttalande från FRETECO, Revolutionära fronten för ockuperade fabriker och arbetarkontroll.

Denna dag, 21 januari 2010 har vi träffats på fabriken Inveval. Vi är en grupp arbetare från olika företag som utgör FRETECO, och vi har fattat en rad beslut för att ge en ny impuls till denna front, för att orientera den till den organiserade arbetarrörelsen, reorganisera arbetarna på dessa företag för att bygga upp revolutionära fackföreningar, och utse en tillfällig ledning fram till sammankallandet, så snart som möjligt, av en kongress som kommer välja en ny ledning.

I enlighet med detta, tillkännager de undertecknande följande:

  1. Vi publicerar en resolution som föreslår byggandet av revolutionära fackföreningar på de företag som utgör FRETECO, ansöka om inträde i UNT (Den revolutionära fackliga centralorganisationen, vår anm.) som ”Revolutionära Fronten för arbetare för arbetarkontroll”, och att fortsätta förespråka byggandet av arbetarråd och arbetarkontroll på alla företag i landet.
  2. Att välja en tillfälig lending för FRETECO bestående av en representant för var och en av företagen som närvarade vid detta möte, eller som har skriftligen begärt att vara del av denna ledning.


  3. Nelson Rodríguez (Inveval), Wendy Romero (Gotcha), Yeant Sabino (Vivex), Pedro Larez (Macusa), Richard López (Inaf), Félix Martínez (MMC)

Resolution antagen på FRETECO-mötet

FRETECO beslutar att ansluta sig som en front inom UNT

För att ge en impuls åt kampen för arbetarkontrollen inom centralorganisationen.
År 2010 började med exproprieringen av butikskedjan Exito, som svar från regeringar och arbetarna på borgarklassens hamstring och sabotage. Övertagandet av företag och fabriksockupationer liksom exproprieringar är del av den venezolanska kapitalismens kris. Denna är oförmögen att skapa rikedom och utveckla industrin i landet. Den venezolanska parasitära och komersiella borgarklassen har av imperialismen hänvisats till en tredjehandsroll på världsmarknaden. Med enda syfte att producera olja, är den venezolanska produktionsapparaten helt centrerad kring denna enda råvara. Detta skapar en kronisk brist på jämvikt i den venezolanska kapitalismen, vars motor är världspriset på olja, och inte den samlade industriproduktionen i landet. Bara arbetarklassen i samarbete med lokalsamhällena och de fattiga i hela Venezuela kan förändra denna ordning. Det förklarar entusiasmen med vilken arbetarna på Exito och andra företag mottog beskedet om expropriering av detta företag.

År 2009 såg vi en omgruppering av arbetarklassen som konsekvens av arbetsköparnas offensiv, och byråkratismens tillväxt. Bevis på detta var den tredje UNT-kongressen, som reflekterade arbetarklassen potential att ställa sig i fronten för reovlutionen. Det arbetarna behöver är ett kampprogram som utifrån de konkreta kraven lyfter fram behovet av att ta makten i samhället. Inför trycket från de kaptialistiska och reformistiska sektorerna på President Chávez är det nödvändigt att arbetarklassen visar hur man bygger socialismen, genom handlingens väg.

En nyckelfråga för att uppnå socialismen är arbetarkontroll över produktionen, utan denna är planeringen av ekonomin omöjlig, en planering som är nödvändig för att göra slut på kapitalisternas anarki och sabotage. Från dess bildande 2005, har FRETECO kämpat för att försvara arbetarnas rättigheter på de företag som har övertagits av arbetarna, för spridandet av fabriksockupationerna, med syftet att bygga en nationaliserad och planerad industri som möjliggör byggandet av socialismen.

Bildandet av FRETECO var ett resultat av vakuumet som lämnades av UNTs ledning, som efter stegen mot kamp för socialismen och arbetarkontroll år 2005, efter maningarna från President Chávez att ockupera de stängda fabrikerna, inte tog några avgörande steg i den riktningen. Istället missade man ett gyllene läge att ställa den venezolanska kapitalismen i schack matt. Arbetarklassen missade en gyllene möjlighet att ställa sig i fronten för revolutionen och gå mot socialismen. Ansvaren för detta vilar inte på arbetarna, utan på dessa ledare.

Vi, FRETECO-arbetare samlade på Inveval, en av de första företag som exproprierades av president Chávez och som fortsätter producera trots det byråkratiska sabotaget, deklarerar inför den återförenade fackföreningsrörelsen och arbetarklassen, inför UNTs tredje kongress, att vi har beslutat att inkorporera oss som en arbetarfront inom UNT.

FRTECO kommer att fortsätta att förespråka arbetarkampen för övertagandet av fabrikerna, för att de ska nationaliseras och ställas under arbetarkontroll, som en kampmetod för att rädda jobben inför nedläggningshot och kontraktsbrott från arbetsköparnas sida – som medel för kampen för socialismen. Samtidigt kämpar vi för byggande av arbetarråd som tillsammans med de fackföreningar som ansluter sig till UNT möjliggör att FRETECO fortsätter att vara ett verktyg för arbetarnas kamp, i kampen för socialismen.

Vi är medvetna om nödvändigheten av organisering av arbetarna på de ockuperade och exproprierade företagen tillsammans med den övriga organiserade arbetarklassen, för att genomdriva en genuint revolutionär politik inom den revolutionära fackföreningsrörelsen. Segern för den socialistiska revolutionen i Venezuela kräver att arbetarklassen ställer sig i fronten för revolutionen, förenad av ett program av kamp för socialismen.

Fosterlandet, Socialismen eller döden, Vi ska segra!

Carrizal, 21 januari 2010

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: