Hands off Venezuela Sverige

Archive for mars 2012

Hands off Venezuela Sverige vill uttrycka vårt stöd till folket i Aysenprovinsen i Chile, som idag tillsammans med studenter, arbetare och mapuchefolket genomför en generalstrejk. Befolkningens protester kretsar runt ett tiopunktsprogram med krav för att utveckla regionen i riktning mot social rättvisa. Protesterna har mötts av brutalt övervåld av Piñeras högerregering.

Det har lett till en resning som väckt en solidaritetsrörelse i hela Chile. Folket i Aysens uppror är ännu en utmaning för Piñeras hatade regering, som redan är pressad av protester från arbetare, studenter och mapuchefolket. En sammansmältning av dessa källor till motstånd till en gemensam rörelse är vägen framåt. Rörelsen i Aysens tiopunktsprogram är intressant, eftersom det bär på frön till enande krav för en sådan rörelse:

-Lösning på de höga bränslepriserna(olja, bensin, parafin, gas, ved).

-God sjukvård (infrastruktur, specialister, tillräckliga teknologiska resurser)

-Grundläggande arbetarrättigheter (regional minimilön, jämlikhet i området, trygga anställningar för de offentligt anställda).

-Verkligt folkligt inflytande genom folkomröstningar och samråd så att regionen beslutar över de två heta frågorna: bygge av dammar/vattenkraftverk samt förvaltning regionens rika växt- och djurliv

-Offentligt regionalt universitet av god kvalitet och god akademisk utbildning sprungen ur Aysens intressen och behov.

-Regionalisering av naturresurserna (vatten, biogas, gruvnäring, skog)

-Krafttag för att omedelbart stoppa utrotningen av det småskaliga fisket, som en effekt av politikens ensidiga stöd till den stora fiskeindustrin, istället för att försvara rätt till fiske och bentiska resurser åt Ayséns 3000 småskaliga fiskare

-Kraftiga subventioner av grundläggande levnadskostnaderna (el, vatten, basvaror).

-Regionaliserad pension för de äldre vuxna och de personer med funktionsnedsättningar som bor i Aysén

-Vägar för framkomlighet åt den småskalige och mellanskalige bonden

Allt stöd till Aysenprovinsens kamp!

Hands off Venezuela Sverige