Hands off Venezuela Sverige

Författararkiv

Antonio Betancourt talade vid Vänsterpartiets förstamajdemonstration inför tusentals deltagare. Hans uppmaningar till kamp mot kapitalismen och talet om en socialistisk värld fick starka aplåder.

I helgen uppmärksammas årsdagen för militärkuppen och den folkliga resning som återinrättade demokratin i Venezuela.

Läs hela inlägget här »

Tisdag 15 april kl 18.30
No Volverán!
En film av Hands off Venezuela,
90 minuter, Spanskt tal, Svensk text

Läs hela inlägget här »

PSUV (Venezuelas Förenade Socialistparti) har just avslutat sin två månader långa kongressperiod. Detta är en händelse av historisk betydelse.

Läs hela inlägget här »

Nyligen publicerades artikeln ”Socialismen kan inte stöpas i en form” av Jens Lundberg på SSU: s debattidning Tvärdrags hemsida. Artikeln tar upp och kritiserar problem i internationella solidaritetskampanjer. Jens tar upp Hands off Venezuela som ett negativt exempel.

Läs hela inlägget här »

I Chile bemöts ursprungsbefolkningens krav med brutalt våld. Vänsterpartiet protesterar i följande uttalande mot övergreppen.

Läs hela inlägget här »

Revolutionen i Venezuela hotar inte bara ett privilegierat skikt i näringslivet utan också deras privilegierade kamrater inom staten. Själva den statliga apparaten är formad utifrå storföretagens intressen. För att genomföra reformer som gynnar folkflertalet har det varit nödvändigt att ta strid mot den statliga byråkratin och/eller kringgå den.

Läs hela inlägget här »

Nederlaget i gårdagens folkomröstning är ett illavarslande tecken för revolutionen. Det behöver vara en väckarklocka inte bara för folk i Venezuela utan för människor i hela världen. Att som i Venezuela omfördela resurser och makt innebär att man möter motstånd från starka krafter som inte försitter något tillfälle att slå tillbaka. Nu behöver vi systematiskt bygga solidariteten med revolutionen.

Läs hela inlägget här »

flygblad.jpgAndra december hålls folkomröstning om ny konstitution i Venezuela. Denna händelse används av högern i Venezuela och internationellt till att samlas och attackera revolutionen. Högerns våld har redan fått omfattande proportioner och i internationell media svartmålas Venezuelas vänsterregering. På ”Hands off Venezulea”-kampanjens möte i Göteborg beslöt vi att nästa helg gå ut och bemöta denna svarmålningskampanj. Ett flygblad som bemöter påståendena i media och uppmanar till solidaritet har utformats. Vi uppmanar alla som stödjer revolutionen att ladda ner flygbladet som PDF, kopiera upp det och dela ut. Ta gärna bilder, skriv en rapport och skicka till hemsidan (info@handsoffvenezuela.se).

Flygbladet som PDF

Läs hela inlägget här »

När man läser om Venezuelas ekonomi brukar den antingen beskrivas som ett under eller som en katastrof beroende på hur artikelförfattaren i övrigt ställer sig till politiken i Venezulea. I själva verket är båda dessa beskrivningar sanna – utvecklingen är motsägelsefull. I kampen på arbetsplatserna blir det tydligt vilka de verkliga problemen är och vad som är vägen fram.

Läs hela inlägget här »