Hands off Venezuela Sverige

Författararkiv

Antonio Betancourt talade vid Vänsterpartiets förstamajdemonstration inför tusentals deltagare. Hans uppmaningar till kamp mot kapitalismen och talet om en socialistisk värld fick starka aplåder.

I helgen uppmärksammas årsdagen för militärkuppen och den folkliga resning som återinrättade demokratin i Venezuela.

Läs hela inlägget här »

Tisdag 15 april kl 18.30
No Volverán!
En film av Hands off Venezuela,
90 minuter, Spanskt tal, Svensk text

Läs hela inlägget här »

PSUV (Venezuelas Förenade Socialistparti) har just avslutat sin två månader långa kongressperiod. Detta är en händelse av historisk betydelse.

Läs hela inlägget här »

Nyligen publicerades artikeln ”Socialismen kan inte stöpas i en form” av Jens Lundberg på SSU: s debattidning Tvärdrags hemsida. Artikeln tar upp och kritiserar problem i internationella solidaritetskampanjer. Jens tar upp Hands off Venezuela som ett negativt exempel.

Läs hela inlägget här »

I Chile bemöts ursprungsbefolkningens krav med brutalt våld. Vänsterpartiet protesterar i följande uttalande mot övergreppen.

Läs hela inlägget här »

Revolutionen i Venezuela hotar inte bara ett privilegierat skikt i näringslivet utan också deras privilegierade kamrater inom staten. Själva den statliga apparaten är formad utifrå storföretagens intressen. För att genomföra reformer som gynnar folkflertalet har det varit nödvändigt att ta strid mot den statliga byråkratin och/eller kringgå den.

Läs hela inlägget här »