Hands off Venezuela Sverige

Författararkiv

En knapp vecka efter oroligheterna i Rinkeby arrangerade Vänsterpartiet Tensta-Rinkeby-Spånga och Hands off Venezuela ett öppet möte om erfarenheterna från Latinamerika. Tanken var att koppla dessa till den lokala organiseringen för förändring i Rinkeby. Bland talarna fanns Francisco Contreras, ordförande för Latinamerikagrupperna, Zulima Rojas Mavares, Venezuelas diplomatiska representant i Sverige, men också Magnus Rei-Ho Lundgren som är aktiv i föreningen Open Soul i förorten Dalen samt Mirjami Lärkälv, barnskötare och arbetsplatsombud för Kommunal på Bredbyskolan.

Läs hela inlägget här »

Den 11 September kommer Inspiration Världen anordnas på ABF huset i Stockholm. Hands off Venezuela stödjer detta initiativ. Vi hoppas kunna delta i programmet. Vi kommer minst ha ett bokbord.

Läs hela inlägget här »

I Latinamerika har det skett en vänstervåg som har lett fram till olika former av vänster-regeringar över kontinenten. Utvecklingen i Venezuela är den mest uppmärksammade. I Latinamerika och för många i vänstern är Kuba en referenspunkt.

Hur ska man se på utvecklingen i Latinamerika idag? Vad har ALBA för betydelse? Vilken inställning ska arbetarrörelsen i Sverige ha? Vad finns det för möjligheter att etablera socialism på 2000-talet?

Kom och delta i diskussionen.

Talare: Francisco Contreras, ordförande i Latinamerikagrupperna och riksdagskandidat för Vänsterpartiet

Zulima Rojas Mavares, Venezuelas diplomatiska representant i Sverige

Daniel Nordström, enskild medlem i Svensk-Kubanska och SSU

Martin Lööf, Handsoff Venezuela och medlem i Vänsterpartiet

Tid: Tidsdagen 15 Juni kl 19.00

Plats: Folkets Hus Rinkeby, Bredby/Sörby salen på entréplan, (Skårbygränd 1)

Arrangör Vänsterpartiet Tensta-Rinkeby-Spånga, Hands off Venezuela

Frågor 073-7040457, martin.loof@gmail.com

Riksdagsvalet 2010 närmar sig. Därför har vi – ett antal organisationer i solidaritets- och miljörörelsen och folkhögskolor – samlat oss för att driva en gemensam kampanj för att sätta klimatet och de globala rättvisefrågorna på agendan inför riksdagsvalet.

Läs hela inlägget här »

Haiti har drabbats av omfattande jordbävning. Regeringarna i Kuba och Venezuela reagerade direkt med sjukvårdsteam, brandmän, bränsle och förnödenheter. Arbetare runt omkring i världen har i solidaritetens namn samlat in pengar och förnödenheter. Vilken skillnad i jämförelse med USA-imperialismens reaktion. Obamas regering har lovat bistånd värt 100 miljoner dollar – mindre än vad som spenderas på kriget i Irak och Afghanistan under två dagar.

Läs hela inlägget här »

Det pågår en revolution i Venezuela. Allt fler arbetare kräver nationaliseringar och tar själva över sina arbetsplatser. På Gotcha har femton kvinnor skapat en socialistisk klädfabrik.  Petra och Ylva besökte nyligen Venezuela och gjorde en intervju med en av de som arbetar på Gotcha.

Läs hela inlägget här »

Lördagen 28 november äger Socialistiskt forum rum på ABF på Sveavägen 41

Martin Lööf från Hands off Venezuela inleder

Seminariet äger rum 10.30-11.45 i Arholmasalen

Frågor 073-7040457

Demokrati på arbetsplatsen
– Arbetarkontroll i Latinamerika
I Latinamerika pågår en vänstervåg. Massrörelser kämpar för att förändra
samhället på hela kontinenten. I flera länder när företag har lagts ner så har
arbetare ockuperat företagen och fortsatt driva dem under arbetarkontroll.
I våras hölls i Venezuela en konferens för att samla ockuperade företag.
Där samlades arbetare från Venezuela, Paraguay, Brasilien, Argentina,
Bolivia och Mexico. Kom till ett föredrag som handlar om de erfarenheter
och utmaningar som finns från Latinamerika när det gäller arbetarkontroll.
Vilken relevans har erfarenheterna från Venezuela för kampen i Sverige?
Skulle arbetarkontroll fungera i Sverige?”