Hands off Venezuela Sverige

Webhandel

Välkommen till Hands off Venezuelas webhandel. Vi har flera böcker och filmer i vårt lager som vi säljer. Maila din beställning till info@handsoffvenezuela.se, priset varierar beroende på fraktkostnad. Om syftet är en studiecirkel kan vi tänka oss att förhandla fram ett lägre pris för en större beställning.

Följande filmer och böcker har vi i lager:

Vårt eget studiehäfte ”Revolutionen i Venezuela”, upplagt med diskussionsfrågor för fem studiecirkelträffar. 20 kr+frakt, pris för studiecirkel är förhandlingsbart.

Filmen No Volveran – the Venezuelan revolution right now av Melaine Mac Donald och Wil Roche, hade premiär i år, den finns numera med svensk text. 40 kr+frakt.

Boken Reformism or revolution – Marxism and Socialism of the 21st Century Reply to Heinz Dieterich av Alan Woods. Besvarar de reformistiska ideer som Heinz Dieterich för fram med ett marxistiskt svar. Boken utgår från den Venezuelanska revolution går igenom marxismens olika delar. Ett kapitel handlar om den kubanska revolutionen. 180 kr+frakt

Boken The Venezuelan Revolution A Marxist Perspective av Alan Woods. Författaren var med och tog iniativ till Hands off Venezuela kampanjen. Redaktör för marxist.com. Författaren har själv träffat Chavez, vilket återges i boken. 120 kr+frakt.

Filmen Adelante av Stefan Kangas och Olof Holmgren. 30 kr+frakt. Info om filmen: Adelante

Boken Socialismen i det tjugoförsta århundrandet av Catherine Holt och Kajsa Lundell-Karlberg (red.) med
författare som William E. Izarra, Michael Lebowitz och Eva Björklund. 40 kr+frakt.

Ur recension av ”Socialismen…”:

”Socialismen i det tjugoförsta århundradet – an antologi om Venezuelas väg till socialismen” (Kvarnby Folkhögskolan 2007, 112s.) är en bok som försöker höja ribban för reflektionen om Venezuela. I denna textsamling ligger tonvikten, inte på utvärderingen av den bolivarianska revolutionen utifrån färdiga och ofta eurocentrerade referensapparat, utan på att försöka åstadkomma en förståelse för processens inre politiska och idéhistoriska drivkrafter i kreativ dialog med den europeiska socialistiska traditionen.

Det kan därför sägas att boken utgör ett slags samtal om Venezuela som också ger plats åt röster inifrån revolutionens skyttegravar – en ansats som bryter mot traditionen av redogörelsen av den upplysta europén som har ”varit där” och därför vet allt.

%d bloggare gillar detta: