Hands off Venezuela Sverige

Archive for the ‘Demokrati’ Category

psuv

Patria, socialismo o muerte “Venceremos”

Kort artikel inför lokalvalen i Venezuela 23 November

Läs hela inlägget här »

Nyligen publicerades artikeln ”Socialismen kan inte stöpas i en form” av Jens Lundberg på SSU: s debattidning Tvärdrags hemsida. Artikeln tar upp och kritiserar problem i internationella solidaritetskampanjer. Jens tar upp Hands off Venezuela som ett negativt exempel.

Läs hela inlägget här »

Revolutionen i Venezuela hotar inte bara ett privilegierat skikt i näringslivet utan också deras privilegierade kamrater inom staten. Själva den statliga apparaten är formad utifrå storföretagens intressen. För att genomföra reformer som gynnar folkflertalet har det varit nödvändigt att ta strid mot den statliga byråkratin och/eller kringgå den.

Läs hela inlägget här »

Medierapporteringen inför folkomröstningen i Venezuela på söndag är hittills tydligt vinklad och innehåller rena felaktighter. Men dagens massiva mobilisering från det venezolanska folket är svår för media att ignorera.

Läs hela inlägget här »

Inför folkomröstningen på söndag mobiliserar miljonerna i Venezuela åter sina krafter för att föra revolutionen framåt. Men de inflytelserika och penningstarka motkrafterna mobiliserar också sin styrka. De venezolanska marxisterna i Corriente Marxista Revolucionaria ger här sin bild av vilka steg revolutionen nu måste ta.

Läs hela inlägget här »

De senaste veckorna har Venezuela åter kommit i mediernas strålkastarljus. I ett flertal medier har förslagen till konstitutionsreformer kritiserats, genom att ge en extremt ensidig bild som enbart fokuserar på en handfull av de 69 förslag som lagts fram. Läs hela inlägget här »

Av FRETECO – controlobrero.org

Fredagen 6 juli 2007

”Vad vi gör idag på detta möte är väldigt viktigt. Innan hade vi en regering som hindrade arbetarna när de ville organisera sig och diskutera hur man skulle ta över och styra fabriker. Jag vill tacka FRETECO för det här mötet som tillåter oss att göra just detta. Vi måste organisera besök till andra fabriker för att sprida övertagandet och ockupationerna av fabriker så att de styrs under arbetarkontroll. Det är en tickande bomb för kapitalismen och den enda vägen framåt mot socialismen”.

Läs hela inlägget här »

Venezuelas beslut att förändra sin tidszon genom att vrida tillbaka den en halvtimme har lett till mängd kritik från den borgerliga media som har hånat idén. Man kan fråga sig varför en sådan liten förändring har fått sån hätsk respons.

Läs hela inlägget här »

Under det senaste året har massorganiseringen underifrån i Venezuela accelererat. De alternativa medierna har växt och integrerats alltmer med de organiserade lokalsamhällena, det nya socialistiska partiet (PSUV) har de senaste veckorna varje lördag haft möten där i snitt 1,5 miljoner har deltagit per tillfälle. Dessutom pågår uppbyggnaden av tiotusentals lokalsamhälles-, arbetar-, bonde- och studentråd. Läs hela inlägget här »

RCTV – TV-kanalen som många svenska medier påstått var stängd – sänder nu åter. Se: Frasses blogg