Hands off Venezuela Sverige

Archive for the ‘Ekonomi’ Category

När man läser om Venezuelas ekonomi brukar den antingen beskrivas som ett under eller som en katastrof beroende på hur artikelförfattaren i övrigt ställer sig till politiken i Venezulea. I själva verket är båda dessa beskrivningar sanna – utvecklingen är motsägelsefull. I kampen på arbetsplatserna blir det tydligt vilka de verkliga problemen är och vad som är vägen fram.

Läs hela inlägget här »

Av FRETECO – controlobrero.org

Fredagen 6 juli 2007

”Vad vi gör idag på detta möte är väldigt viktigt. Innan hade vi en regering som hindrade arbetarna när de ville organisera sig och diskutera hur man skulle ta över och styra fabriker. Jag vill tacka FRETECO för det här mötet som tillåter oss att göra just detta. Vi måste organisera besök till andra fabriker för att sprida övertagandet och ockupationerna av fabriker så att de styrs under arbetarkontroll. Det är en tickande bomb för kapitalismen och den enda vägen framåt mot socialismen”.

Läs hela inlägget här »

Under några få år har Latinamerika rest sig i revolt mot den nyliberala politiken vilket drastiskt förändrat det internationella läget. Om detta talade Vänsterpartisten Eva Björklund i fredags då Ung Vänster Storstockholm och Hands off Venezuela arrangerade venezuelakväll på ABF-huset i Stockholm. Eva talade under rubriken ”kampen mot nyliberalism och IMF i Latinamerika”.

Läs hela inlägget här »

Marc Leon, just hemkommen från Venezuela, ger sin bild av ett land i förändring. Politiken i Venezuela går på tvärs med den nyliberala inflationsbekämpningen och med den allmänna börsfixeringen.

Läs hela inlägget här »

Tolv statliga bolag ska byggas upp i Venezuela för att minska landets importbehov och öka industrins förädlingsgrad. De sektorer som omfattas är bland annat papper, aluminium, och specialstål. Till att börja med satsas 3,5 miljarder dollar och antalet nya jobb beräknas till 20 000. De kapitalistiska hierarkierna på företagen ska brytas ned och de ska ha karaktären av ”sociala producenter”. Dick Emanuelsson skriver om det här.