Hands off Venezuela Sverige

Archive for the ‘Kuba’ Category

De senaste dagarna har vi hört nyheten att Kuba ska avskeda 500 000 från den statliga sektorn. Eva Björklund från Svensk-Kubanska föreningen har skrivit om vad som händer. Artikeln återpubliceras med författarens tillstånd.

Planerna för genomgripande förändringar i det ekonomiska systemet började dras upp 2006. I november 2005 hade Fidel Castro hållit ett stort tal om faran att revolutionen skulle korrumperas inifrån. Revolution är att förändra allt som behöver förändras, uppmanade han.

Då hade Kuba haft en stark ekonomisk utveckling under 10 år, efter den djupa ekonomiska krisen på grund av Sovjetblockets sammanbrott. Ekonomin kom igång genom stora systemförändringar i början av 90-talet: storsatsning på utländsk turism för att dra in hårdvaluta, inbjudan till utländskt kapital att delta i samriskföretag inom nickel- och oljeindustrin, uppdelning av de stora sockerodlingarna till löntagarkooperativ och övergång till livsmedelsproduktion, satsning på stadsjordbruk, egenföretagande inom service och hantverk,  fritt fram för dollarförsändelser från utlandet, osv.

Läs hela inlägget här »

Den 13 oktober så fick Antonio Guerrero, en av de fem kubanerna sitt fängelsestraff förnyat till 21 år och 10 månader. Under tiden som han väntade på rättegången så skrev han denna dikt och skickade den till alla de som stödjer honom runt omkring i världen.

Läs hela inlägget här »

Onsdagen 7 oktober
Kl. 19:00
ABF-Huset
Sveavägen 41, Z-salen

Läs hela inlägget här »

Eva Björklund långvarigt aktiv i Svensk-Kubanska föreningen och partistyrelseledamot i Vänsterpartiet har gett oss tillstånd att publicera denna artikel. Den handlar om den kubanska revolutionen och det nyligen avslutade OAS mötet. Förlagan till texten är ett tal som Eva höll i samband med att Svensk-Kubanska i Västerås firade den kubanska revolutionen.

Läs hela inlägget här »

Svensk-Kubanska Föreningen har tagit initiativ till att kalla till ett planeringsmöte för att bilda en arbetsgrupp för att Frige de fem kubanerna som sitter fängslade i USA. I Hands off Venezuela tycker vi att detta är en väldigt viktig fråga. De fem sitter fängslade för att de kämpade för att försvara den Kubanska revolutionen. Alla socialister behöver stödja kampen för deras frigivande. Arbetarrörelsen i Sverige behöver ta ställning i frågan.

Läs hela inlägget här »

På Vänsterpartiets kongress skrevs en motion om att Vänsterpartiet borde inleda kontakt med Kubas kommunistparti. Motionen röstades ner. Som en reaktion på den diskussion som var på kongressen så har Latinamerikaner bosatta i Sverige tagit initiativ till ett uttalande. Vi delar den oro som de som har undertecknat uppropet har, och väljer därför att här publicera uttalandet. Om du vill underteckna uttalandet maila  jorge.capelan@uppmana.nu. Läs här om alla som undertecknat uttalandet.
 
Försvar av de venezuleanska och kubanska revolutionerna är avgörande för arbetarrörelsen. Man kan ha olika åsikter om hur Kuba är och om landets styrkor och svagheter. Men vad som måste vara absolut klart är att varje socialistisk organisation måste vara fullständig motståndare till alla försök att återinföra kapitalismen på Kuba. En diskussion om Kuba som inte tar hänsyn till USA:s ekonomiska och politiska krigföring mot landet blir verklighetsfrånvänd. Kubas framtid är kopplad till att revolutionen sprider sig i Latinamerika. Revolutionen i Latinamerika är viktig för vår kamp i Sverige, och Vänsterpartiet borde kunna spela en viktig roll i att försvara de sociala framstegen i Venezuela och på Kuba.

Uttalandet från Latinamerikaner i Sverige om (v) och Kuba

Undertecknarna av detta brev representerar stora delar av solidaritetsrörelsen med Latinamerika i Sverige. I Latinamerika finns 200 miljoner fattiga varav 81 miljoner lever i extrem fattigdom. Ingen av dem är kuban. Cirka 35 miljoner latinamerikaner är analfabeter. Ingen av dem är kuban. 17 miljoner barn under 14 tvingas lönearbeta. Inget av dem är kuban.

 

Läs hela inlägget här »

de fem kubanerna

Det här är en översättning av en äldre artikel som handlar om fem kubanska underrättelsetjänstemän från Kuba som var i USA för att bekämpa exilkubanska terrorgrupper. Något som man skulle kunna tro att den amerikanska regeringen skulle uppsatta. Men inte så, de blev straffade med långa fängelsestraff och sitter fortfarande fängslade.

Läs hela inlägget här »

För en tids så gjordes en intervju av den spanska marxistiska tidskriften El Militante med Frank Josué Solar; en kubansk universitetslektor tillika kommunist. Han menar att ”den enda lösningen är att sprida revolutionen till hela Latinamerika, för att skapa en socialistisk sammanslutning.” Revolutionen på Kuba och Venezuela hör ihop. Därför är det viktigt att veta hur man på Kuba ser på vad som händer både i Kuba och Venezuela. Hands off Venezuela håller nödvändigtvis inte med om alla saker som sägs i intervjun.

Läs hela inlägget här »