Hands off Venezuela Sverige

Archive for the ‘Mediabevakning’ Category

Den 18 november publicerade DN kultur en kommentar från Kajsa Ekis Ekman. Något så otroligt som en positiv kommentar om Venezuela förekom i svenska dagstidningar. Vi publicerar artikeln med författarens tillstånd.

Läs hela inlägget här »

Som en del av er vet så kommer det den 15 februari hållas en folkomröstning i Venezuela för att avgöra om grundlagen ska förändras för att presidenten ska kunna väljas om. Konkret gäller det att president Chavez ska kunna väljas om, förutsatt att det Venezuelanska folket vill det. Valet handlar inte om att Chavez ska kunna bli livstids president vilket är en vanlig felaktig uppfattning. Om det blir ett nej så skulle det innebära att detta är Chavez sista mandatperiod.

En seger i folkomröstningen kommer att stärka revolutionens krafter. Det bästa sättet att garantera en seger är att visa för folket att revolutionen innebär förbättringar. Om regeringen skulle nationalisera ett stort bolag så skulle den sida som stödjer revolutionen vinna eftersom det skulle innebära att moralen hos revolutionens bas skulle höjas.

Folkomröstningen behöver ses som en del av ett större politiskt sammanhang. En analys från Venezuelas ges här av Corriente Marxista Revolucionaria (CMR är aktiva inom Venezuelas socialistiska parti, PSUV). Detta är ett utdrag ur en längre text.


1. Regionalvalen nyligen visade att den överväldigande majoriteten av befolkningen är med revolutionen, och vill gå mot socialismen, detta visas av att röstetalet ökade med en miljon sedan konstitutionsfolkomröstningen. Men resultaten visar också det vi har talat om sedan ett år tillbaka: att en viktig del av befolkningen (två miljoner röstare), som röstade för socialismen i presidentvalen 2006, inte nås med prat utan med handlingar. Valskolket från en viktig del av chavismen, som ett resultat av dess missnöje med byråkratin, är ett varningstecken som reflekterar faran för en fördjupning av apatin och skepticismen mot revolutionen hos en del av massorna. För att bekämpa denna fara är det nödvändigt att vidta bedstämda åtgärder mot kapitalismen, lösa folkets mest pressande problemen, som är det enda sättet att återta de väljare som stannade hemma.

2. Oppositionen kombinerar alla typer av kamp för att krossa massornas revolutionära rörelse. Innan valen förklarade vi att om oppositionens skulle vinna guvernörsposter och borgmästarposter skulle de användas som baser för en reaktionär offensiv mot revolutionen. På bara några dagar har vi sett detta perspektiv förverkligas, med en kontrarevolutionär attack utförd av fascistiska styrkor med stöd av polisen, mot missionerna, folkmaktens hus, kubanska läkarna, lokalsamhällesråden, hälsocentralerna (en av de sönderslagna) och mot alla de andra revolutionära segrarna, i de områden där oligarkin har vunnit.

3. En ny period i revolutionen har börjat, markerad av ett fördjupande av kampen mellan revolution och kontrarevolution, och samtidigt av en höjd polarisering mellan vänstern och högern inom den bolivarianska rörelsens led, mellan reformism och revolution. Kapitalismens djupgående världskris, som kommer att påverka Venezuela enormt, kommer att fördjupa dessa motsättningar.

4. De utmaningar som möter den bolivarianska rörelsen är stora. Nu mer än någonsin är det nödvändigt att arbetarna, den revolutionära ungdomen, bönderna och de folkliga ledarna (samhällets levande krafter), kämpar intill döden för den bolivarianska revolutionens seger med hjälp av ett marxistiskt program, som skulle tillåta oss att kämpa effektivt mot byråkratin och göra PSUV och J-PSUV till verkliga verktyg för att krossa kapitalismen en gång för alla, och påbörja byggandet av ett socialistiskt samhälle.

5. Debatten om återval av presidenten har också påbörjats. Marxisterna deltar i främsta ledet tillsammans med massorna i debatten och i kampanjen för återvalet av Chávez, med den revolutionära marxismens idéer, i kamp mot reformisternas idéerna, som t.ex. blandekonomin och deras motstånd mot nationalisering av produktionsmedlen. Vi förstår det massorna också förstår: att det är centralt att borgarklassen inte återvinner presidentposten!

6. Det enda sättet att garantisera en seger för konstitutionstillägget om återval av presidenten är att, samtidigt som man debatterar och kampanjar, vidtar åtgärder för att krossa kapitalismen. Vilket är det bästa sättet att garantisera återvalet, återvinna rösterna från 2006 och kämpa mot fascismen? Att expropriera ekonomins huvudsektorer, som kapitalisterna använder för att organisera fascismen, vi talar om storindustrin, bankerna och storgodsen.

Hands off Venezuela kommer att uppmärksamma folkomröstningen genom ett offentligt möte i Stockholm torsdagen 12 februari. Vi uppmanar alla att följa vad som händer och vara beredda på att besvara felaktiga påståenden som sprids i media.

Martin Lööf

Hands off Venezuela

Nyligen publicerades artikeln ”Socialismen kan inte stöpas i en form” av Jens Lundberg på SSU: s debattidning Tvärdrags hemsida. Artikeln tar upp och kritiserar problem i internationella solidaritetskampanjer. Jens tar upp Hands off Venezuela som ett negativt exempel.

Läs hela inlägget här »

I DN den 6:e december kritiserar Magnus Linton Hands off Venezuela-kampanjen på ett mycket oseriöst sätt. För det första vill vi påpeka att Hands off Venezuela inte är en blog, utan en internationell solidaritetskampanj som är aktiv inom arbetarrörelsen i 40 länder, från Sverige till Malaysia, Mexiko och Storbritannien.

Kampanjen har bl.a. stöd av brittiska kommunalarbetarfacket och italienska metallarbetarfacket, och verkar i en arbetarrörelsetradition av internationell solidaritet. Det solidaritetsarbete vi driver idag är inget annat än en fortsättning på den solidaritet som arbetarrörelsen tidigare organiserat till stöd för folken i t.ex. Vietnam, Chile och Nicaragua. Läs hela inlägget här »

Medierapporteringen inför folkomröstningen i Venezuela på söndag är hittills tydligt vinklad och innehåller rena felaktighter. Men dagens massiva mobilisering från det venezolanska folket är svår för media att ignorera.

Läs hela inlägget här »

Vi aktivister i Hands Off Venezuela har tyvärr tvingats lära oss en enkel tumregel: När vi tar del av de flesta nyheter som behandlar ämnet Venezuela, måste vi vrida dem 180 grader. Såvida det vi vill är att få reda på sanningen!

Ett typexempel är rapporteringen om ordväxlingen mellan Chávez och den spanske kungen Juan Carlos I på det sjuttonde ibero-amerikanska toppmötet i Chile, under vilket kungen uppmanade Chávez att ”hålla käften”.

Läs hela inlägget här »

Enligt ögonvittnesrapporter från Hands off Venezuela-medlemmar, bröt våldsamheter ut den 7:e november i Caracas när oppositionsstudenter kom tillbaka från en fredlig demonstration mot de föreslagna konstitutionsreformerna.

Läs hela inlägget här »

Venezuelas beslut att förändra sin tidszon genom att vrida tillbaka den en halvtimme har lett till mängd kritik från den borgerliga media som har hånat idén. Man kan fråga sig varför en sådan liten förändring har fått sån hätsk respons.

Läs hela inlägget här »

I dagens GT publiceras ett svar Var är det skon klä(m)mer? – på den moderata riksdagspolitikern Henrik von Sydow:s artikel Stötande (s)töd till Chaves nya semidiktatur. Debatten startade med debattartikeln Därför stödjer vi Venezuelas beslut om RCTV som publicerats på denna sida. Läs nedan repliken Var är det skon klä(m)mer i en längre oförkortad form: Läs hela inlägget här »

I torsdags gick MUF (Moderata Ungdomsförbundet) ut med ett pressmeddelande med kravet att allt statligt stöd till Vänsterpartiets internationella verksamhet skall dras in. Motivet – enligt MUF – är att ”Flera representanter från Vänsterpartiet skrev nyligen under en artikel vars syfte är att stödja Hugo Chavez beslut om att lägga ner RCTV, en privatägd TV-kanal i Venezuela.” Läs hela inlägget här »