Hands off Venezuela Sverige

Archive for the ‘Mediabevakning’ Category

Destabiliseringskampanjen som pågår mot Venezuela följer gamla mönster som mot Nicaragua och Chile. Det är ingen slump. Läs hela inlägget här »

”Vill du se hur vår hemsida ser ut innan Chavez stänger ner den också så gå in på…” så avslutades ett inslag om Venezuela i P3 idag. Egil Karlow svarar i ett brev till kanalen:

Läs hela inlägget här »

Det faktum att Venezuelas regering använder sin rättighet att inte förnya en licens (tillfälligt tillstånd) har skapat en hysteri hos oppositionen och deras medvetna eller omedvetna supporters i världen.

Läs hela inlägget här »