Hands off Venezuela Sverige

Archive for the ‘Övrigt’ Category

RESOCAL, en samling av olika solidaritetsorganisationer med Latinamerika firar sitt 10 års jubileum

Fredag 30 oktober, kl 20.00

Fieston%2520en%2520Estocolmo

Väderkvarnen, Brunsgatan 26, T-bana Hötorget

Inträde 70 kronor

Två DJ: Rafael Plaza och El Negro Cheo

inspiration latinamerika

Vänsterns internationalla forum och Latinamerikagrupperna står som huvudarrangörer för Inspiration Latinamerika. Tanken är att samla alla organisationer som arbetar med Latinamerika för en helg av föreläsningar i Rinkeby i Stockholm. Under helgen kommer inbjudna gäster från olika delar av världen delta.

INSPIRATION LATINAMERIKA mobiliserar alla krafter för uppmärksamma ursprungsfolkens motståndsdag och den folkliga kampen på den latinamerikanska kontinenten.

INSPIRATION LATINAMERIKA mobiliserar kvinnoaktivister till årets stora Internationella Kvinnokonferens om deltagande demokrati och kvinnors frigörelse.

Ett spännande forum med seminarier, aktivism, kultur och folkfest. Lyssna på kvinnor från Syd och Öst som berättar om lyckade exempel på kamp.  

Hands off Venezuela är medarrangör ihop med andra organisationer som arbetar med Latinamerika. Vi arrangerar en filmvisning och ett seminarium.

Film: Ockuperade fabriker

Lördag 14.15-15.00

Plats Rinkebyskolan klassrum 3

Spanskt tal/Engelsk text

En dokumentärfilm (40 minuter) som intervjuar olika personer som kämpar i revolution i Venezuela. Vi möter arbetare från olika fabriker som har gått samman i organsiationen FRETECO (revolutionära fronten för fabriksockupationer och arbetarkontroll).

Seminarium: Demokrati på arbetsplatsen – arbetarkontroll i Latinamerika

Söndag 11 0ktober 9.45-11.15

Plats Rinkebyskolan klassrum 1, Rinkebystråket 53

I flera länder när företag har lagts ner så har ar­betare ockuperat företagen och fortsatt driva dem under arbetarkontroll. Kom till ett före­drag som handlar om de erfarenheter och ut­maningar som finns från Latinamerika när det gäller arbetarkontroll.

Det finns många olika seminarier som är intressanta, läs gärna hela programmet

Ett av de mest aktuella seminarierna är det som handlar om Honduras och motståndet mot kupp-regimen. Delta gärna på det seminariet som arrangeras av Resocal.

Statskuppen och det demokratiska motståndet

Lördag 11 oktober 15.15-16.15

Bredbysalen Rinkeby Folkets Hus Skårbygränd 1

Erasto Reyes som är ev ledarna för Frente Nacional contra el golpe del estado i Honduras berättar om kampen.

Spanskt tal översätts till svenska

Arrangeras av Resocal

BBC rapporterar att Simpsons kommer börja sändas igen på den privata tv-kanalen Televen, efter att man beslutat att flytta sändningarna till en senare tid. Det var aldrig så att Simpsons ”förbjöds” i Venezuela, däremot hotade en myndighet med böter om de fortsatte sända serien på morgonen. Serien ansågs vara opassande för barn, och därför har nu sändningstiden flyttats fram.

Man kan fråga sig varför en ändring av sändningstid för Simpsons i Venezuela blir en världsnyhet, och vilka som kontrollerar de venezolanska medier som såg till att det kablades ut över världen att Simpsons ”förbjudits”. Man behöver inte stödja den venezolanska tv-myndighetens moralkonservativa beslut för att motsätta sig en sådan förvridning av verkligheten.

Antonio arbetar på fabriken Inveval som tillverkar ventiler till oljeindustrin. Det är inte vilken fabrik som helst utan ett statligt företag som styrs av arbetarna själva.  Arbetarna väljer själva sin ledning i form av ett fabriksråd. Man har även regelbundna stormöten. Alla på fabriken har samma lön från ledning till städare.

Läs hela inlägget här »

Det är sex år sen etablissemangets statskupp i Venezuela besegrades och nyligen har ett av Latinamerikas största stålverk SIDOR nationaliserats efter att arbetarna kämpat för bättre villkor och rättigheter. Detta skulle man kunna tro skulle rapporteras om i den ”fria” liberala median. Nej inte, det viktigaste att skriva om är tydligen att Venezuela censurerar Simpsons. Vad är det som har hänt?

Läs hela inlägget här »

Nu finns ett smidigt sätt att stödja Hands off Venezuela-kampanjen – Venezuelafonden. Eftersom vi inte får några kommunala eller statliga bidrag är vi helt beroende av aktivisters och sympatisörers ekonomiska stöd. För att kunna utveckla kampanjen vidare behöver vi en mer stabil ekonomisk grund, därför har vi registrerat ett postgirokonto som man kan sätta in pengar på.

I april planerar vi att ta hit en arbetare från den arbetarstyrda fabriken Inveval. Han kommer att berätta om erfarenheterna ifrån arbetarstyret och han kan stanna i en vecka. Vår målsättning är att han under den veckan ska hinna besöka minst sju städer. Vi beräknar att det kommer kosta 10.000 kronor inkl. flyg t/r. Därför går vi ut till arbetar- och solidaritetsrörelsen, men också till individer, och ber om stöd för att göra resan möjlig. Alla bidrag är välkomna, små som stora!

Sätt in valfri summa på PG 458609-5

Med vänliga hälsningar

Hands off Venezuela Sveriges samordningsgrupp

Att förändra världen-kursen befinner sig just nu på resa i Venezuela. Man besöker massvis med sociala rörelser, välfärdsprojekt och arbetarstyrda fabriker runtom i hela landet. Kursen har en blogg som dokumenterar resan. Den ger intressanta inblickar i den senaste utvecklingen i revolutionens Venezuela. Läs här!

I Chile bemöts ursprungsbefolkningens krav med brutalt våld. Vänsterpartiet protesterar i följande uttalande mot övergreppen.

Läs hela inlägget här »

Hands off Venezuela Sverige har sedan en vecka tillbaka en Facebookgrupp, gå med!

http://www.facebook.com/group.php?gid=6798983654

I DN den 6:e december kritiserar Magnus Linton Hands off Venezuela-kampanjen på ett mycket oseriöst sätt. För det första vill vi påpeka att Hands off Venezuela inte är en blog, utan en internationell solidaritetskampanj som är aktiv inom arbetarrörelsen i 40 länder, från Sverige till Malaysia, Mexiko och Storbritannien.

Kampanjen har bl.a. stöd av brittiska kommunalarbetarfacket och italienska metallarbetarfacket, och verkar i en arbetarrörelsetradition av internationell solidaritet. Det solidaritetsarbete vi driver idag är inget annat än en fortsättning på den solidaritet som arbetarrörelsen tidigare organiserat till stöd för folken i t.ex. Vietnam, Chile och Nicaragua. Läs hela inlägget här »