Hands off Venezuela Sverige

Archive for the ‘PSUV’ Category

Francisco Contreras, ordförande för Latinamerikagrupperna har skrivit en artikel om valet i Venezulea på sin blogg. Vi publicerar den med författarens tillstånd.

Parlamenstvalet i Venezuela bekräftar att den bolivarianska revolutionen och Chavez har starkt stöd bland befolkningen och valet slår även tillbaka mot det internationella drevet som pågår mot landet. Det blir spännande att se hur journalisterna som tidigare hävdat att det finns en diktatur nu ska rapportera om valresultatet.

Med ett högt valdeltagande på ca 67 %, jämfört med traditionella 25-30% tidigare och även i jämförelse med alla andra länder i Latinamerika (senast i Colombia var valdeltagandet till presidentvalet nere i 40 %), har den demokratiska processen fått legitimitet även bland oppositionen. Regeringspartiet PSUV vann 94-95 platser av de totala 165, högeroppositionen fick 60 och ett Chavezkritiskt vänsterparti PPT 2. Återstår 9 platser som inte är färdigräknade. Regeringspartiet kommer att ha egen majoritet i nationalförsamlingen.

Läs hela inlägget här »

trabajador_asesinado_1

På eftermiddagen den 29 januari så mördades två arbetare av polisen i delstaten Anzoategui, Venezuela. Arbetarna som dödades var Pedro Suarez från Mitsubishi och José Marcano som arbetade på den närliggande fabriken Macusa. De dödades när den regionala polisen i Anzoategui försökte vräka hundratals arbetare som hade ockuperat Mitsubitshifabriken (MMC).

Läs hela inlägget här »

Som en del av er vet så kommer det den 15 februari hållas en folkomröstning i Venezuela för att avgöra om grundlagen ska förändras för att presidenten ska kunna väljas om. Konkret gäller det att president Chavez ska kunna väljas om, förutsatt att det Venezuelanska folket vill det. Valet handlar inte om att Chavez ska kunna bli livstids president vilket är en vanlig felaktig uppfattning. Om det blir ett nej så skulle det innebära att detta är Chavez sista mandatperiod.

En seger i folkomröstningen kommer att stärka revolutionens krafter. Det bästa sättet att garantera en seger är att visa för folket att revolutionen innebär förbättringar. Om regeringen skulle nationalisera ett stort bolag så skulle den sida som stödjer revolutionen vinna eftersom det skulle innebära att moralen hos revolutionens bas skulle höjas.

Folkomröstningen behöver ses som en del av ett större politiskt sammanhang. En analys från Venezuelas ges här av Corriente Marxista Revolucionaria (CMR är aktiva inom Venezuelas socialistiska parti, PSUV). Detta är ett utdrag ur en längre text.


1. Regionalvalen nyligen visade att den överväldigande majoriteten av befolkningen är med revolutionen, och vill gå mot socialismen, detta visas av att röstetalet ökade med en miljon sedan konstitutionsfolkomröstningen. Men resultaten visar också det vi har talat om sedan ett år tillbaka: att en viktig del av befolkningen (två miljoner röstare), som röstade för socialismen i presidentvalen 2006, inte nås med prat utan med handlingar. Valskolket från en viktig del av chavismen, som ett resultat av dess missnöje med byråkratin, är ett varningstecken som reflekterar faran för en fördjupning av apatin och skepticismen mot revolutionen hos en del av massorna. För att bekämpa denna fara är det nödvändigt att vidta bedstämda åtgärder mot kapitalismen, lösa folkets mest pressande problemen, som är det enda sättet att återta de väljare som stannade hemma.

2. Oppositionen kombinerar alla typer av kamp för att krossa massornas revolutionära rörelse. Innan valen förklarade vi att om oppositionens skulle vinna guvernörsposter och borgmästarposter skulle de användas som baser för en reaktionär offensiv mot revolutionen. På bara några dagar har vi sett detta perspektiv förverkligas, med en kontrarevolutionär attack utförd av fascistiska styrkor med stöd av polisen, mot missionerna, folkmaktens hus, kubanska läkarna, lokalsamhällesråden, hälsocentralerna (en av de sönderslagna) och mot alla de andra revolutionära segrarna, i de områden där oligarkin har vunnit.

3. En ny period i revolutionen har börjat, markerad av ett fördjupande av kampen mellan revolution och kontrarevolution, och samtidigt av en höjd polarisering mellan vänstern och högern inom den bolivarianska rörelsens led, mellan reformism och revolution. Kapitalismens djupgående världskris, som kommer att påverka Venezuela enormt, kommer att fördjupa dessa motsättningar.

4. De utmaningar som möter den bolivarianska rörelsen är stora. Nu mer än någonsin är det nödvändigt att arbetarna, den revolutionära ungdomen, bönderna och de folkliga ledarna (samhällets levande krafter), kämpar intill döden för den bolivarianska revolutionens seger med hjälp av ett marxistiskt program, som skulle tillåta oss att kämpa effektivt mot byråkratin och göra PSUV och J-PSUV till verkliga verktyg för att krossa kapitalismen en gång för alla, och påbörja byggandet av ett socialistiskt samhälle.

5. Debatten om återval av presidenten har också påbörjats. Marxisterna deltar i främsta ledet tillsammans med massorna i debatten och i kampanjen för återvalet av Chávez, med den revolutionära marxismens idéer, i kamp mot reformisternas idéerna, som t.ex. blandekonomin och deras motstånd mot nationalisering av produktionsmedlen. Vi förstår det massorna också förstår: att det är centralt att borgarklassen inte återvinner presidentposten!

6. Det enda sättet att garantisera en seger för konstitutionstillägget om återval av presidenten är att, samtidigt som man debatterar och kampanjar, vidtar åtgärder för att krossa kapitalismen. Vilket är det bästa sättet att garantisera återvalet, återvinna rösterna från 2006 och kämpa mot fascismen? Att expropriera ekonomins huvudsektorer, som kapitalisterna använder för att organisera fascismen, vi talar om storindustrin, bankerna och storgodsen.

Hands off Venezuela kommer att uppmärksamma folkomröstningen genom ett offentligt möte i Stockholm torsdagen 12 februari. Vi uppmanar alla att följa vad som händer och vara beredda på att besvara felaktiga påståenden som sprids i media.

Martin Lööf

Hands off Venezuela

psuv

Patria, socialismo o muerte “Venceremos”

Kort artikel inför lokalvalen i Venezuela 23 November

Läs hela inlägget här »

PSUV (Venezuelas förenade socialistiska parti) är just nu inne i en process där medlemmarna ska välja partiets kandidater i lokalvalen. Detta är ett tillvägagångsätt som krävs enligt konstitutionen, men som inga partier hittills har följt. Under veckan har de 5,7 miljoner medlemmarna i PSUV haft möjligheten att skriva in sig som förkandidater till lokalvalen. Efter tusentals forum och diskussioner i veckan kommer alla PSUV:s medlemmar att rösta i direkta val om vilka som ska bli partiets kandidater i lokal- och regionalvalen i höst. Läs hela inlägget här »

Här är Hands off Venezuelas svar till Vänsterpartiets partistyrelse om Hands off Venezuelas upprop. I juni håller Vänsterpartiet kongress i Norrköping. Inför denna har en partimedlem skrivit en motion som föreslår att Vänsterpartiet ska ansluta sig till vårt upprop till arbetarrörelsen, och knyta kontakter till PSUV. Vänsterpartiets styrelse har skrivit ett svar på motionen, där man föreslår avslag och kritiserar Hands off Venezuela-kampanjen.

Läs hela inlägget här »

Vänsterpartiets partistyrelse förklarar att innehållet i uppropet är okontroversiellt men att de ändå inte vill stödja det eftersom Hands off Venezuela är ett iniativ taget av International Marxist tendency. Vi i Hands off Venezuela har skrivet ett svar. Nedan följer Vänsterpartiets partistyrelses motionssvar:

Läs hela inlägget här »

Robert Zackrisson från Trollhättan har skrivit en motion till Vänsterpartiets kongress om att kongressen borde anta Hands off Venezuelas upprop och inleda politiska relationer med det nya partiet PSUV.

Läs hela inlägget här »

PSUV (Venezuelas Förenade Socialistparti) har just avslutat sin två månader långa kongressperiod. Detta är en händelse av historisk betydelse.

Läs hela inlägget här »

De senaste veckorna har Venezuela åter kommit i mediernas strålkastarljus. I ett flertal medier har förslagen till konstitutionsreformer kritiserats, genom att ge en extremt ensidig bild som enbart fokuserar på en handfull av de 69 förslag som lagts fram. Läs hela inlägget här »