Hands off Venezuela Sverige

Archive for the ‘PSUV’ Category

Robert Zackrisson från Trollhättan har skrivit en motion till Vänsterpartiets kongress om att kongressen borde anta Hands off Venezuelas upprop och inleda politiska relationer med det nya partiet PSUV.

Läs hela inlägget här »

PSUV (Venezuelas Förenade Socialistparti) har just avslutat sin två månader långa kongressperiod. Detta är en händelse av historisk betydelse.

Läs hela inlägget här »

De senaste veckorna har Venezuela åter kommit i mediernas strålkastarljus. I ett flertal medier har förslagen till konstitutionsreformer kritiserats, genom att ge en extremt ensidig bild som enbart fokuserar på en handfull av de 69 förslag som lagts fram. Läs hela inlägget här »

Under det senaste året har massorganiseringen underifrån i Venezuela accelererat. De alternativa medierna har växt och integrerats alltmer med de organiserade lokalsamhällena, det nya socialistiska partiet (PSUV) har de senaste veckorna varje lördag haft möten där i snitt 1,5 miljoner har deltagit per tillfälle. Dessutom pågår uppbyggnaden av tiotusentals lokalsamhälles-, arbetar-, bonde- och studentråd. Läs hela inlägget här »

Efter en dryg månads mobilisering har Venezuelas Förenade Socialistiska parti fått 5,7 miljoner ansökningar om medlemskap (av en total uppskattad befolkning på 27 miljoner). Detta representerar 80% av de som i valet 2006 röstade på Hugo Chávez. Läs hela inlägget här »

Det venezolanska folket bemöter de senste veckornas högeroffesiv genom massiv aktivitet och moblisering. Förra lördagen vällde människor i hundratusental ut på gatorna i protest mot oppositionens våldskampanj och till stöd för beslutet att inte förlänga bolaget RCTV:s licens för marksändningar. Över fem miljoner har nu registrerat medlemskap i det nya socialistiska partiet. Läs om detta i Dick Emanuelssons artikel PSUV registrerar fem miljoner medlemmar.

gbgmote.jpg

Gema Belandria uttryckte klart att revolution avancerar och att ”vi kommer inte be om lov att avskaffa den gamla staten, vår revolution är fredlig så länge som våra fiender tillåter det”.

Läs hela inlägget här »