Hands off Venezuela Sverige

Archive for the ‘Solidaritetsaktiviteter’ Category

Hands off Venezuela Sverige vill uttrycka vårt stöd till folket i Aysenprovinsen i Chile, som idag tillsammans med studenter, arbetare och mapuchefolket genomför en generalstrejk. Befolkningens protester kretsar runt ett tiopunktsprogram med krav för att utveckla regionen i riktning mot social rättvisa. Protesterna har mötts av brutalt övervåld av Piñeras högerregering.

Det har lett till en resning som väckt en solidaritetsrörelse i hela Chile. Folket i Aysens uppror är ännu en utmaning för Piñeras hatade regering, som redan är pressad av protester från arbetare, studenter och mapuchefolket. En sammansmältning av dessa källor till motstånd till en gemensam rörelse är vägen framåt. Rörelsen i Aysens tiopunktsprogram är intressant, eftersom det bär på frön till enande krav för en sådan rörelse:

-Lösning på de höga bränslepriserna(olja, bensin, parafin, gas, ved).

-God sjukvård (infrastruktur, specialister, tillräckliga teknologiska resurser)

-Grundläggande arbetarrättigheter (regional minimilön, jämlikhet i området, trygga anställningar för de offentligt anställda).

-Verkligt folkligt inflytande genom folkomröstningar och samråd så att regionen beslutar över de två heta frågorna: bygge av dammar/vattenkraftverk samt förvaltning regionens rika växt- och djurliv

-Offentligt regionalt universitet av god kvalitet och god akademisk utbildning sprungen ur Aysens intressen och behov.

-Regionalisering av naturresurserna (vatten, biogas, gruvnäring, skog)

-Krafttag för att omedelbart stoppa utrotningen av det småskaliga fisket, som en effekt av politikens ensidiga stöd till den stora fiskeindustrin, istället för att försvara rätt till fiske och bentiska resurser åt Ayséns 3000 småskaliga fiskare

-Kraftiga subventioner av grundläggande levnadskostnaderna (el, vatten, basvaror).

-Regionaliserad pension för de äldre vuxna och de personer med funktionsnedsättningar som bor i Aysén

-Vägar för framkomlighet åt den småskalige och mellanskalige bonden

Allt stöd till Aysenprovinsens kamp!

Hands off Venezuela Sverige

Tio år efter att revolutionen i Venezuela inleddes vann PSUV, det socialistiska partiet parlamentsvalet igen den 26/9. Man lyckades dock inte nå sitt mål, 2/3-majoritet. Oppositionen har stärkts och valresultatet måste tas som en varning.

Onsdagen 27/10 håller Hands off Venezuela ett möte med anledning av valet och utvecklingen i landet. Hur kan revolutionen övervinna de hinder man står inför? Petra Edlund som bott i Venezuela inleder.

Mötet hålls i samlingssalen i Viktoriahuset, Linnégatan 21 (samma hur som Hagabion).

Lördag 11 September, klockan 10-16, ABF Huset, Stockholm

Mer information Inspiration världen

Fjolårets succé, Inspiration Latinamerika i Rinkeby, vidgar i år sitt arrangemang till att inkludera hela världen. Den 11 september 2010 arrangerar ett stort antal organisationer ”Inspiration Världen – Global Rättvisa Nu”, med föredrag, debatter, filmvisningar, kultur och folkfest i Stockholm. Så kom med i arbetet för ett nytt stort aktivist- och folkbildningsevenemang.

Temat i år är klimat, handel och naturresurser, globalt utvecklingssamarbete, fred och mänskliga rättigheter.

Hands off Venezuela deltar med ett seminarium mellan 14 till 15.30 i Katasalen

Venezuela i en internationell kontext

Den Venezuelanska regeringens relationer är mycket uppmärksammade. Bla fördjupar man sina band till Kina, man har varit väldigt kritisk till den Israeliska regeringen för brott mot mänskliga rättigheter. Även relationen är skäl till stort intresse samt president Chavez tidigare appell för bildandet av en ny socialistisk 5:e international.

Vi kommer att ha ett informationsbord på plats

Frågor 073-7040457

En knapp vecka efter oroligheterna i Rinkeby arrangerade Vänsterpartiet Tensta-Rinkeby-Spånga och Hands off Venezuela ett öppet möte om erfarenheterna från Latinamerika. Tanken var att koppla dessa till den lokala organiseringen för förändring i Rinkeby. Bland talarna fanns Francisco Contreras, ordförande för Latinamerikagrupperna, Zulima Rojas Mavares, Venezuelas diplomatiska representant i Sverige, men också Magnus Rei-Ho Lundgren som är aktiv i föreningen Open Soul i förorten Dalen samt Mirjami Lärkälv, barnskötare och arbetsplatsombud för Kommunal på Bredbyskolan.

Läs hela inlägget här »

Den 11 September kommer Inspiration Världen anordnas på ABF huset i Stockholm. Hands off Venezuela stödjer detta initiativ. Vi hoppas kunna delta i programmet. Vi kommer minst ha ett bokbord.

Läs hela inlägget här »

I Latinamerika har det skett en vänstervåg som har lett fram till olika former av vänster-regeringar över kontinenten. Utvecklingen i Venezuela är den mest uppmärksammade. I Latinamerika och för många i vänstern är Kuba en referenspunkt.

Hur ska man se på utvecklingen i Latinamerika idag? Vad har ALBA för betydelse? Vilken inställning ska arbetarrörelsen i Sverige ha? Vad finns det för möjligheter att etablera socialism på 2000-talet?

Kom och delta i diskussionen.

Talare: Francisco Contreras, ordförande i Latinamerikagrupperna och riksdagskandidat för Vänsterpartiet

Zulima Rojas Mavares, Venezuelas diplomatiska representant i Sverige

Daniel Nordström, enskild medlem i Svensk-Kubanska och SSU

Martin Lööf, Handsoff Venezuela och medlem i Vänsterpartiet

Tid: Tidsdagen 15 Juni kl 19.00

Plats: Folkets Hus Rinkeby, Bredby/Sörby salen på entréplan, (Skårbygränd 1)

Arrangör Vänsterpartiet Tensta-Rinkeby-Spånga, Hands off Venezuela

Frågor 073-7040457, martin.loof@gmail.com

Riksdagsvalet 2010 närmar sig. Därför har vi – ett antal organisationer i solidaritets- och miljörörelsen och folkhögskolor – samlat oss för att driva en gemensam kampanj för att sätta klimatet och de globala rättvisefrågorna på agendan inför riksdagsvalet.

Läs hela inlägget här »

En än en gång är arbetarna på Mitsubishi bilfabrik (MMC) i Barcelona, Anzoategui i Venezuela och deras fackförening Singetram utsatta för en attack. I Januari i år kämpade arbetarna på MMC för att försvara inhyrda arbetares rättigheter. I strid mot lagen så ville arbetsgivaren avskeda dem. Den här kampen ledde till en två månader lång ockupation av fabriken. När polisen ville häva ockupationen dödades två arbetare. Genom kampen uppnåddes en delseger som inspirerat andra arbetare. Ett resultat av kampen är arbetarna på Mitsubishi och deras fackförening metoder blivit en referenspunkt för andra arbetare i Anzoategui, i bilindustrin och inom den venezuelanska fackföreningsrörelsen.

Läs hela inlägget här »

Hands off Venezuela var inbjudna till Ung Vänster Storstockholms årskonferens 7-8 februari. Vi deltog genom att ha ett bokbord med material där vi passade på att göra reklam för vårt kommande möte om folkomröstningen i Venezuela. Vi sålde material och flera lämnade sina kontaktuppgifter för att få nyhetsbrev och att engagera sig i kampanjen. Enskilda medlemmar donerade pengar till kampanjen. På söndagen höll Martin Lööf ett hälsningsanförande till konferensen där han uppmärksamma vikten av solidaritet med revolutionen speciellt nu när polis har dödat två arbetare när de ockuperade en fabrik. Revolutionen är inte avslutad utan fortfarande är majoriteten av industrier, banker och jord i privata händer. Kontrarevolutionen använder den gamla statsapparaten för att slå mot den mest avancerade kampen som där arbetare ockuperar sina fabriker. Hälsningsanförandet fick ett bra mottagande vilket visade sig i ett ökat intresse för bokbordet.

Hands off Venezuela Stockholm

Vi har just nåtts av nyheten att alla poliser som var inblandade I repressionen mot Mitsubishiarbetarna har suspenderats och lämnats over till rättvisan, på order av Anzoateguis governor Tarek William Saab. Guvernören deklarerade också att han hade kontaktat arbetarnas familjer och represnetanter för att framföra sina kondoleanser och erbjuda de allt stöd i sin makt.

Läs hela inlägget här »