Hands off Venezuela Sverige

Archive for maj 2011

Hands off Venezuela Sverige vill uttrycka sitt skarpa avståndstagande från den venezuelanska regeringens överlämnande av den svenska medborgaren Pérez Becerra till regimen i Colombia. Becerra är en av de många colombianer som tvingats fly från sitt hemland p.g.a. politiska förföljelser.
När vänsterpartiet Union Patriotica försökte gå den fredliga vägen och ställa upp till val ledde det till att 5.000 av dess medlemmar mördades. En av de som lyckades fly undan massmordet var Becerra.
Att han nu utlämnats till regimen i Colombia, som genom historien haft täta band till dödsskvadronerna, bör fördömas klart och tydligt. Högerns förföljelse av de sociala och politiska rörelserna kan inte leda till något gott varesig för Colombias eller Venezuelas folk.
Istället behövs en politisk lösning. Den enda vägen ut ur det blodiga inbördeskriget i Colombia är en som leder till social rättvisa, fred och utveckling.
 
Därför uppmanar vi den colombianska regimen: Frige Pérez Becerra!
 
Hands off Venezuela – Sverige, 4 maj 2011