Hands off Venezuela Sverige

Archive for april 2009

För 30 år sen reste sig folket i det andra fattigaste landet i den amerikanska kontinenten och störtade en av de mest hatade tyrannerna, Anastacio Somoza.

Rörelsens framgångar var omfattande och den inspirerade unga och arbetare över hela världen på ett sätt som inte skådats sen den kubanska revolutionen. 1,5 miljon hektar jord delades ut till 200 000 fattiga familjer som fick jorden individuellt eller i kooperativ. Analfabetism sjönk från 60 % till 14 % på två år. Offentlig sjukvård förbättrades kraftigt. Läs hela inlägget här »

Eva Björklund långvarigt aktiv i Svensk-Kubanska föreningen och partistyrelseledamot i Vänsterpartiet har gett oss tillstånd att publicera denna artikel. Den handlar om den kubanska revolutionen och det nyligen avslutade OAS mötet. Förlagan till texten är ett tal som Eva höll i samband med att Svensk-Kubanska i Västerås firade den kubanska revolutionen.

Läs hela inlägget här »

Översättning av Venezuela expands outlets for Denunciations of Violence Against Women av Tamara Pearson från Venezuelanalysis.com

Venezuela införde 2007 en lag där man förklarade att kvinnor har en rättighet att leva fria från våld. Sedan dess har antalet anmälda fall av misshandel ökat med 300% eftersom kvinnor blivit mer medvetna om sina rättigheter och att de har större tillgång till rättsväsendet. Sen lagen infördes har över 100 000 anmälningar gjort som gått vidare till åtal. Yolanda James, domare i högsta domstolen i Venezuela, talade om detta vid en FN-konferens mot kvinnovåld som nyligen hölls i Caracas.

Läs hela inlägget här »